Zerdüşt

Posted by

Zerdüşt: Mecusiliğin kurucusu.
Mecusiliğin kurucusu olan Zerdüşt milattan 600 sene önce, Hindistan’da doğdu. Hindistan ve İran taraflarında yaşadı. Brehmen din adamları tarafından kovuldu. Belh’te mecusilik dinini yaydı.

Zerdüştlük:
Milattan önce yaklaşık 660 yıllarında İran coğrafyasında ortaya çıkmıştır. Bu tarihte dünyaya gelen ve milattan önce 583 tarihinde öldürülmüş olduğu tahmin edilen Zerdüşt isimli bir şahıs adına uydurulmuştur. Zerdüştlük dini tek tanrılı bir dindir. Bu dinin kutsal kitabının adı Avestadır. Tıpkı ilahi metinlerde bulunan ayetler gibi Avesta ayetlerine de Gatha denmektedir.

Avesta yaklaşık 12000 adet deri üzerine yazıldığı belirtilmiş. Avesta’dan günümüze gelen sureti ise yaklaşık 1000 adet fasıla ayrılmakta ve 21 defterden oluşmakta. Zerdüştlükte kötülük ve iyilik aydınlık ve karanlık sürekli bir savaş halindedir. Aydınlık ve iyilik temsilcisinin adı Ahura Mazda’dır. Tabii ki karanlık ve kötülüğün temsilcisi de Ehrimen’dir. Zerdüştlük dini yaşandığı dönemlerde bir anda tek tanrı inancı çok ön plana çıkmıştır. Zerdüştlüğe inananlar öldükten sonra dirilerek Ahura Mazda’nın huzuruna çıkacağını ve bir takım sorgu yıllara tabi tutulacağını inanırlar. Milattan önce 600 ile milattan sonra 650 yılları arasında Zerdüştlük dini Pers İmparatorluğunun resmi dini haline gelmiştir.

Avesta isimli kitap asırlar boyunca tekrar tekrar yazılmaya devam etti. Avesta’nın en eski bölümleri Aslında daha Zerdüşt hayattayken ortaya çıktığı düşünülmektedir.

Büyük İskender tarafından İran’ın işgali sırasında hastaya ait olan deri üzerine yazılmış olan metinlerin çoğu yakılmış ve bu nedenle kendisine Lanetli lakabı verilmiştir. Günümüz dünyasında ise yaklaşık 200 bin adet zerdüşt’ün yaşadığı tahmin edilmekte.

Çok eski İran ve Hindistan’da yaşayan azı İran asıllı partilerinde kullandığı kutsal kitaptır ve dili Pehlevicedir. Avesta ayetleri olarak adlandırılan gathalar İçlerinde bir çok hikayeyi barındırmaktadır. Zerdüşt kelimesinin kökeni ne baktığımızda Avesta kutsal kitabının diline göre yaşlı anlamına gelen Ustra kelimelerinden türetilmiştir.

Zerdüştlük geneli itibariyle her zaman iyi düşünürsün iyi söylensin iyi yapılsın yine zerdüştler e göre insan Yaşamının iyi ve güzel amellerle gerçekleşmesi gerektiğini ilke edinmiştir. Zerdüştlerde de tıpkı ilahi dinlerde olduğu gibi bir Ahiret inancı bulunmaktadır. iyilerin cennet ile ödüllendirilecek ve kötülerin de cehennem ile cezalandırılacağı savunulmaktadır. Zerdüştlerde Tıpkı diğer ilahi dinlerde olduğu gibi Allah ile şeytan münasebeti benzer bir durum yaşanmaktadır.

Hazret-i Ömer, İran’ı alınca, Acemler Müslüman oldu. Zerdüşt’ün kurduğu mecusilik Hindistan’da kaldı.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir