Zenginleşmek için okunacak dua

Posted by

Zenginleşmek, mal ve mülk sahibi olmak için okunacak dua:

Her perşembe günü, iki namaz vakti arasında Allah rızası için 4 rekat namaz kılana ferahlık, rızkına ve kazancına, bolluk erişir.
Adı geçen namazın kılınış şekli;
1’inci rekatta; 
1 Fâtiha, 10 Kadr ve 15 İhlâs suresi okunur.
2’inci rekatta;
1 Fatiha, 10 Zilzâl ve 25 İhlâs suresi okunduktan sonra ilk kade’ye geçilir.
1’inci Kade’de;
“Et-tehiyyâtü” okuduktan den sonra 
“El-Hamdü lillâhi’llezî haleke ve lemyahlükhüm li-hasbi menfâatin lâ yezîdü fî mülkihi tâatü’l-mutlîne ve lâ yenkusü ma’siyeti’l-muznibîne, ve’l-hamdü lillâhi hamden yüsemmu ve yestau ve ya’tedilu, ve’l-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illâllâhu v’allâhu Ekber, ve’l-hamdü lillâhi adede halkıhi ve münteha ilmihi ve mâ fî ilmihi.”
Duası okunduktan sonra 3. rekata kalkılır.
3’üncü rekatta;
1 Fâtiha, 3 Adiyât, 10 Kâria, 10 Felâk ve 10 Nâs suresi okunur.
4’üncü rekatta;
1 Fâtiha, 3 Kâria, 10 Kureyş ve 10 Kâfirûn suresi okunduktan sonra ikinci Kade’ye geçilir.
2’inci Kade’de;
“Et-tehiyyâtü ve salat’ü selam” okunup selam verilir. 
Selamdan sonra; 
“Allâhümme ente’s-selâmü ve minke’s-selâm Tebârekte yâ Ze’l-Celâl’i ve’i-İkrâm”
“Sübhâne Rabbike Rabbi’l-izzeti ammâ yasifûn ve selâmün ale’l-mürselîn ve’l-hamdü lillâhi Rabbi’lÂlemîn” okunduktan sonra aşağıdaki dua 10 kere okunur.
“Felillâhi’l-hamdü Rabbü’s-semâvâti ve’l-ard, ve Hüve’l-Azîzü’l-Hakim. Lâ ilâhe illâllâhü’l Halîmü’l-Kerim, ve Sübhân -Allâhi Rabbi’l-Arşi’l-Azîm, ve’l-hamdü lillâhi Rabbi’l-âlemin ve salla’llâhu alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi’t-tâhirîn.”
duası okunur ve ardından meşru hacet ne ise gönlünce istenir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir