Zemzem

Posted by

Zemzem:
1-) Kâbe yakınında bulunan bir kuyunun adı.
2-) Bu kuyunun Müslümanlarca kutsal olan suyu.
3-) Allah’ın Hz. Hacer ve oğlu Hz. İsmail’e ihsan ettiği mübarek su

Zemzem ile ilgili hadisler:
1-) Darekutnî ve Hakim, İbn Ebî Müleyke tarikiyle tahric etmiştir. Şöyle ki:
“Bir adam İbn Abbas’ın yanına geldi ve sordu: “Nereden geliyorsunuz?” O da: “Zemzem suyundan içtim, oradan geliyorum” dedi. O da: “Nasıl içtiniz?” diye sorunca, İbn Abbas: “Layık olduğu şekilde içtim” diye cevap verdi. Adam: “Peki layık olduğu şekil nasıl oluyor?” deyince, İbn Abbas şu cevabı verdi: “Zemzem suyundan içerken kıbleye yönel, Allah’ın ismini an ve üç nefesle iç, kanasıya kadar içmeye devam et. İçtikten sonra Allah’a hamd et. Çünkü Resulüllah (asm) Efendimiz: Bizimle münafıklar arasındaki alamet, onlar Zemzem suyundan içerler ama bir türlü kanmazlar.” buyurmuştur. (Abdürrezzâk es-San‘ânî, V, 112-113; Müsned, III, 394; İbn Mâce, Menâsik, 78)
2-) Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
a-Zemzem, doyurucu ve hastaya şifa vericidir. (Bezzar)
b-Zemzemi, belalardan korunmak niyeti ile içeni Allah-ü teala korur. (Hakim)
c-Abdullah ibni Mübarek hazretleri, Resulullah, “Zemzem, içildiği niyete göre faydalı olur” buyurduğu için bende kıyamette susuzluktan kurtulmak için zemzemi içiyorum derdi. (İbni Mace)
3-) İbrâhim aleyhisselâmın zevcesi (hanımı), İsmail aleyhisselâmın annesi olan Hâcer, su aramak üzere Safâ ve Merve tepeleri arasında gidip gelirken, Zemzem kuyusunun bulunduğu yerde, Cibrîl (Cebrâil) aleyhisselâm göründü. Topuğu ile (veya kanadıyla) toprağı kazıp suyu (Zemzem’i) meydana çıkardı. Hâcer (bu durumu görünce) zayi olmasın diye hemen suyun etrafını çevirip, havuz haline getirdi. Bir taraftan da testisini doldurmaya çalışıyordu. Su ise avuç avuç alındıkça tekrar fışkırıyordu. Allahü teala İsmail’in anasına rahmet etsin! O, Zemzem’i kendi haline bırakmış olsaydı, yahut suyu avuçlamasa idi, muhakkak Zemzem akar bir ırmak olurdu. (Hadîs-i şerîf-Buhârî)
4-) Zemzem suyu ne için içilirse, ona şifadır. (Hadîs-i şerîf-Mir’ât-ül-Haremeyn)
5-) Kim hac niyeti ile Beyt-i şerife (Kâbe’ye) gelip, Kâbe-i şerîfin etrâfında yedi kere tavaf etse, dolaşsa sonra Makâm-ı İbrâhim’e gelip iki rekat tavaf namazı kılsa, ondan sonra Zemzem kuyusuna gelip, suyundan içse, cenab-ı Hak onu anasından doğduğu gün gibi günahından tertemiz yapar. (Hadîs-i şerîf-Ahbâru Mekke)
6-) Yeryüzünde bulunan kuyuların en hayırlısı, Zemzem suyunun mübarek kuyusudur. (Hadîs-i şerîf-Ahbâru Mekke)

Zemzem kuyusu: Kâbe-i muazzamanın Hacer-i esved köşesi karşısında bulunan, mübarek suyun çıktığı kuyu.
Bevvâl-i çeh-i zemzem: Zemzem kuyusuna işeyen. (Mecazi: Yalnız şöhret kazanmak ve adı anılmak için uygunsuz iş yapan.)
Bi’r-i zemzem: Zemzem kuyusu.
Çâh-ı zemzem: Zemzem kuyusu.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir