Zellet-ül kari

Posted by

Zellet-ül Kârî: Fıkıh ıstılahında; Namaz kılan bir Müslümanın, namazda okuduğu ayette yanlışlık yapılması.

Kur’an, namazda kıyam halinde iken yani ayakta dururken okunur. Namazda, Fatiha’dan sonra okunması gereken asgari miktar, kısa bir sure veya kısa üç ayet veya buna denk bir uzun ayettir. Namazda kıraat ederken her rekatta okunan Fatiha suresini ve arkasından eklenmek üzere birkaç surenin iyi ezberlenmesi ve okuyuşlarda titiz davranılması gerekeceği bellidir. Bununla birlikte Kur’an okurken çeşitli sebeplerle okuma hatası yapılabilir.
Bu okuyuş hataları ve dil sürçmesi fıkıh terminolojisinde “zelletü’l-karî” olarak adlandırılır.

Zellet-ül kârî dört şekilde olabilir:
Birinci şekil; İ’râbda hatadır. Yani harekelerde ve sükunda olabilir. Mesela şeddeyi hafif okur veya medleri (uzunları) kısa okur veya bunların aksini yapar.
İkinci şekil; Hata, harflerde olur. Harfin yerini değiştirir veya harf ilave eder, yahut azaltır veya harfi ileri geri alır.
Üçüncü şekil: Hata, kelimelerde ve cümlelerde olur.
Dördüncü şekil; Vakf ve vaslde hata olur. Yani duracak yerde durmaz geçer. Geçecek yerde durur.
Bu dördüncü şekil hatada mana değişse de bozulmaz. İlk üç şekilde zellet-ül kârî manayı değiştirip, küfre sebep olacak mana hasıl olursa veya ayet-i kerimede kastedilen mana tamamen değişirse, namazı bozar. (İbrâhim Halebî)

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir