Zeka

Posted by

Zekâ: Sebep ile netice arasındaki bağlılıkları bulmak, benzeyiş ve ayrılışları anlamak, yeni icap ve vaziyetlere zihnin en iyi şekilde uyması.
1-) İnsanın düşünme, akıl yürütme, nesnel gerçekleri algılama, kavrama, yargılama ve sonuç çıkarma yeteneklerinin tümü.
2-) Ruh bilim; soyutlama, öğrenme ve yeni durumlara uyma yeteneklerinin toplamı.

Zekâ ile ilgili kelimeler:
Hiddet-i zekâ: Akıl üstünlüğü, zeka keskinliği.
Zekâ testi: İnsandaki anlama gücünü, zihin keskinliğini ölçmek için hazırlanmış sorulardan oluşan test.
Zekâ yaşı: Zeka testi sonucunda elde edilen puanın, testin ortalamasına göre gösterdiği seviye.
Zekâvet: Çabuk anlama ve kavrama yeteneği, zeka.
Zekâvet-mend: Çabuk anlayan, zeki.
Zekâvet-mendâne: Zeki kimseye yakışır tarzda.
Fart-ı zekâ: Adetin üstünde, çok ileri zeki olmak. Emsali bulunmayan zekavette oluş.
Hiddet-i zekâ: Akıl üstünlüğü, zeka keskinliği.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir