Zeamet

Posted by

Zeâmet: Osmanlı İmparatorluğu toprak düzeninde yıllık geliri yirmi bin akçeyle yüz bin akçe arasında olan topraklardan alınan vergi.
1-) Osmanlı Devleti’nde yıllık geliri yirmi bin ile yüz bin akçe arasında olan ve belli hizmetleri karşılığında orta derecedeki devlet görevlilerine maaş karşılığı bırakılan topraklar.
2-) Fetih sırasında devlete ait araziden savaşçılara ve bir kısım devlet ve saray memurlarına kılıç hakkı olarak verilen toprak.
3-) Tımar.

Zeâmet ile ilgili kelimeler:
Zeâmetli: Zeâmet sahibi olan.
Zeâmetli çavuş: tarih; Divan çavuşlarından zeâmet sahibi olanlara verilen isim.
Kılıç zeamet: İcmal defterinde 20.000 ve daha çok akçe yazılı olan tımar.
An zeâmet: tarih; Bir mahallin takririnde o mahalde mevcut tımardan baka âher sancakta da tımarı olan kimsenin o âher sancaktaki tımarına verilen ad.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir