Zararlı şeylerden korunmak için okunacak dua

Posted by

Zararlı şeylerden korunmak için okunacak dua

“Allâhumme bilhakki enzeltehu ve bil hakki nezele. Allâhumme azzim rağbeti fîhi, vec’alhü nûren li basarî ve şifâen lisadrî. Allâhumme zeyyin bihi lisânî, ve cemmil bihi vechî ve kavvî bihi cesedî, verzuknî tilâvetehu alâ tâatike ânâelleyli ve etrâfennehâri. Vahşurnî maanne biyyi sallallâhü aleyhi ve selleme ve âlihil ahyâri.”
Anlamı : 
“Allah’ım! inzal ve nazil kıldığın Kuran hakkı için. Allah’ım, Kuran’a karşı rağbetimi arttır, gözlerime Kuran’ı ışık yap, göğsüme Kuran’ı şifa yap. Allah’ım, Kuan’la dilimi ziynetlendir, yüzümü güzelleştir ve vücudumu da Kuran’la kuvvetlendir. Okumasını emrin üzerine rızklandır, gece ve gündüz Kuran okumamı nasip et ve beni Resul-ü Ekrem ile ve onun en seçkin ailesi ve ashabı ile birleştir.”

إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاء
Şüphesiz Rabbim duaları işitendir (İbrahim suresi 39. ayet)

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir