Zahid

Posted by

Zâhid:
1-) Dünyadan el-etek çekerek Allah’a yönelen, kendini O’na ibadete veren kişi.
2-) Çok dindar olup irfanı olmayan kimse, kaba sofu.
3-) Şüpheli olur korkusu ile mübahların (dinen izin verilenlerin) çoğunu terk eden.

Zâhid ile ilgili hadisler:
1-) Allahü teâlâ bir kulunu severse, onu dünyada zahid, ahirete ragıb (isteyen) yapar. Ayıblarını ona bildirir. (Hadîs-i şerîf-Berîka)
2-) Dünyada zahid olanı, Allah sever. İnsanlarda bulunanlarda zahid olanı insanlar sever. (Hadîs-i şerîf-Berîka)
3-) Dünyayı sevmek, bütün hataların başlangıç noktasıdır. Dünyadan kendini sakınan kimseler, zahid olanlardır. (Hadîs-i şerîf-Berîka)
4-) Ebu Zerr (radiyallahu anh) anlatıyor: “Resulullah (aleyhissalatu vesselam) efendimiz buyurdular ki: “dünyada zahidlik, helal olanı haram etmek veya malı ziyan etmekle olmaz. Gerçek zahidlik, AIIah’ın elinde olana, kendi elinde olandan daha çok güvenmen ve bir musibete düştüğün zaman getireceği sevabı sebebiyle, onun devamına rağbet göstermendir.” Rezin şunu ilave etti: “zira Allah Teala Hazretleri şöyle buyurmuştur: “Bu, kaybettiğinize üzülmemeniz ve Allah ‘ın size verdiği nimetlerle şımarmamanız içindir” (Hadid 23). [Tirmizi, Zühd 29, (2341); İbnu Mace, Zühd 1, (4100).]

Zâhid ile ilgili kelimeler:
Zâhid-i bârid (huşk): Kaba sofu.
Zâhidâne: Zahit olan kimseye, zahitliğe yakışır tarzda.
Zâhide: Zahit kelimesinin kadını ifade eden, kadın ismi olarak kullanılan şekli.
Zahidullah: Allah’ın zahit kulu

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir