Yüz bin salavat gücünde salavat

Posted by

Tesiri yüz bin salavata denk salavat-ı şerife:
Bu salavatı bir defa okuyan, yüz bin salavat okumuş gibi ecre nail olur. Sıkıntıların izalesi için okunması tavsiye edilmiştir.

Salavat:
“Allâhümme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ muhammedinin nûriz zâtiyyi ves sirris sârî fî sâiril esmâi ves sıfât.”

Anlamı:
“Allah’ım, Efendimiz Muhammed’e salat ve selam eyle, onu mübarek kıl ki, o mücessem bir nur ve diğer isim ve sıfatlara nüfuz eden bir sırdır!”

sabah akşam (11) kere okunmalıdır.

Bilinmeyen kelime:
Mücessem:
a- Cismi olan
b- Cisimlendirilmiş, görünür biçime konulmuş.
c- Uzunluğu, enliliği, kalınlığı olan cisim.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir