Yobaz

Posted by

Yobaz:
1-) Dinde aşırı derecede mutaassıp olan, şekle çok bağlı kalan ve bu konuda başkalarına hoş görülü davranmayan .
2-) Savunduğu inanca, fikre, görüşe saplanıp kalmış olan, o konuda karşısındakine müsamaha göstermeyen.
3-) halk ağzı; Kaba saba, kuvvetli.

Yobaz ile ilgili hadisler:
1-) Ebu Musa’dan rivayet edildi. Peygamberimiz buyurdu ki:
Kolaylaştırınız, güçleştirmeyiniz. Müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. (El-Lü’lüü Vel-Mercan, 2/296)
2-) İbni Abbas’ın (r.a.) rivayetinde Peygamberimiz (s.a.v.) buyuruyor ki:
Dinde aşırılıktan sakınınız. Sizden öncekiler ancak bu yüzden helak oldular. (Ramuz-El Ehadis, 1/176)

Yobaz ile ilgili kelimeler:
Fen Yobazı: Fen bilgisinde mütehassıs (uzman) olmadığı halde, kendisini fen adamı ve Müslüman olarak gösterip Müslümanların dinini, imanını bozmaya, İslamiyet’i içeriden yıkmaya çalışan kimse.
Yobazlaşmak: Yobaz duruma gelmek.
Yobazlık:
1-) Yobaz olma durumu.
2-) Yobaza yakışır davranış.
Cahil yobaz: Din ve dünya bilgilerinden mahrum olanlardır.
Din yobazı: İlimleri biraz varsa da, sinsi maksatlarına, mala, mevkiye kavuşmak için, bilmediklerini veya bildiklerinin tersini söyleyen.
Devrim yobazı: Bütün dünyanın, dinden uzaklaşarak mutlaka komünist olacağına inananlar.
Evrim yobazı: Kimi ilk insanın bir hücreden, kimi maymundan, son olarak da ayıdan geldiğini ileri sürenler.
Siyaset yobazı: Kendisi iktidarda olmadığı müddetçe, diğer partilerin hepsinin yaptığının kötü ve demokrasi düşmanı olduğuna inanan ve ileri sürenler.
Tarikat yobazı: Her şeyi Tanrı tecellisi görür, herkese aynı gözle bakmayı söyler
Şeriat yobazına göre Müslüman, yalnız kendisidir, kendisine uymayanlar dinsizdir.

 

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir