Yevm

Posted by

Yevm:
Kuran’da (يوم) yevm (gün) kelimesi tam olarak 365 kez geçer.
1-) Ortalığın aydınlık olduğu zaman aralığı. Güneş ışığı.
2-) Gün. Yirmi dört saatlik zaman.

Yevm ile ilgili kelimeler:
Yevm-i adhâ: Kurban bayramı.
Yevm-i ahad: Pazar günü.
Yevm-i Âhiret: Ahiret günü. İman edilmesi lazım olan altı şeyden beşincisi. Arkasından gece gelmeyen gün. Bu zamanın başlangıcı insanın öldüğü gündür.
Yevm i amme: Günlük zaman.
Yevm-i arasat: Arasat günü, kıyamet günü.
Yevm-i âşûrâ: Aşure günü.
Yevm-i cem’: Toplanma günü, kıyamet günü.
Yevm-i erbaa: Çarşamba günü.
Yevm-i fasl: İnsanların kısım kısım ayrıldığı ve davalarının halledildiği kıyamet günü.
Yevm-i fetih: Fetih günü. (Mekke-i Mükerreme’nin fethi.)
Yevm-i hâmis: Perşembe günü.
Yevmi hareket: Yer yuvarının ekseni üzerinde 24 saatte tamamladığı devinim.
Yevm-i isneyn: Pazartesi günü.
Yevmi iş: Gündelik temeline göre ve gündüz saatlerinde yapılan iş.
Yevm-i kamerî: astroloji; Ay’ın meridyene ilk defa gelmesi arasındaki zaman.
Yevm-i kebîs: astroloji; Artık gün.
Yevm i kevkebı: Bir yıldızın öğlenden art arda iki geçişi arasındaki zaman süresi.
Yevm-i meydan: okçuluk. Meydan günü, ok meydanında atışların yapıldığı pazartesi ve perşembe günleri.
Yevm-i misak: Sözleşilen gün. Kıyamet Günü.
Yevmi muhaceret: Yöre kentte yaşayanların, her gün, kent özeğindeki iş yerine gidip dönmeleri, gerçekte göç sayılmayan sarkaç sal gidiş geliş, devinim.
Yevm-i Nahr: Kurban kesme günü. Zilhicce ayının onuncu yani kurban bayramının birinci günü. On birinci ve on ikinci günleri de kurban kesme günü olduğundan hepsine birden eyyâm-ı nahr denildi.
Yevm-i nücûmî: astroloji; Bir yıldızın, meridyene ilk defa gelmesi arasındaki zaman.
Yevm-i nüşur: Kıyamet günü, mahşer günü. Herkesin amel defterinin açılıp neşredilip gösterileceği gün.
Yevm-i sebt: Cumartesi günü.
Yevm-i selâse: Salı günü.
Yevm-i Şek: Şüpheli gün. Havanın bulutlu olup, Ramazan ayı hilalinin görülmemesi sebebiyle Şaban ayının otuzuncu günü mü, yoksa Ramazan-ı şerifin ilk günü mü olduğu bilinmeyen, Şaban’ın yirmi dokuzundan sonra gelen gün.
Yevm-i şekk: Ramazan ayının ispat edilemeyen günü.
Yevm-i şems: astroloji; Güneş’in meridyene ilk defa gelmesi arasındaki zaman.
Yevm i şemsı: Gerçek güneş merkezinin öğlenimizden art arda iki geçişi arasındaki zaman farkı.
Yevm-i şevk: Şaban-ı Şerifin otuzuncu günü. Ramazan olması zannedilip ancak hilal görülmedikçe oruç tutulması münasip olmayan gün.
Yevm-i tenad: Kıyamet günü.
Yevm-id din: Din günü, ceza günü, maneviyat günü.
Yevm-ül hulud: Kıyamet günü.
Yevm-ül huruc: Kıyamet günü.
Yevm-ün nahr: Zilhiccenin onuncu günü.
Yevm-üs-suâl: Kıyamet günü.
Yevm-üt telâki: Kıyamet günü. Ruz-u mahşer.
Ba’del yevm (Ba’de-l yevm): Bugünden sonra.
Elyevm: Bugün. Hala.
Fî-yevminâ: Günümüzde
İla-yevm-il kıyame: Kıyamete kadar.
Kıst-el yevm: İşe gelinmeyen günler için aylık veya gündelikten yapılan kısıntı.
Külle yevmin: Her gün.
Yevmiye: Bir günlük çalışma karşılığı verilen ücret, gündelik.
Yevme lâ-yenfau: Hiçbir şeyin fayda vermediği kıyamet günü:
Yevmen-fe-yevmen: Günden güne, gittikçe:
Yevmen mine’l-eyyam: Günlerden bir gün.
Yevmün beter: Her gün bir öncekinden daha kötü.
Yevmiye defteri: Günlük hesapların yazıldığı defter.
Yevmiyeci: Yevmiye ile çalışan kimse.
Yevmiyeli: Yevmiyeye bağlı olan.
Yevmlü: târih; XVI. yüzyılda Kanuni Sultan Süleyman’ın oğlu Bayezid’in Anadolu’dan ücretli olarak topladığı geçici ordu mensubu:

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir