Yeseviyye

Posted by

Yeseviyye:
Ahmed Yesevî’nin ardından onun tasavvuf yolu ve düşünceleri müritleri vasıtasıyla Orta Asya’nın çeşitli bölgelerine yayılmıştır. Bu yolun takipçilerinin mensup olduğu tarikata Yeseviyye denildiği gibi Ahmed Yesevî’nin “Sultan” lakabına nispetle Sultâniyye, cehrî zikir yapmaları sebebiyle Cehriyye ve mensuplarından çoğunun Türk olması sebebiyle Silsile-i Meşâyih-i Türk de denilmiştir.

Yesevi ile ilgili kelimeler:
Yesevî:
1-) Yeseviye tarikatına mensup kimse.
2-) Yeseviye tarikatına ait, bu tarikatla ilgili.
Yesevîlik:
1-) XII. yüzyılda Türkistan’da yaşayan Seyyid Ahmed Yesevi tarafından kurulmuş olan sünni tarikat.
2-) Bu tarikata mensup olma durumu.
Yeseviye: Yesevilik:

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir