Yerhamükallah

Posted by

Yerhamükallah: Allah sana rahmetiyle muamele etsin demektir.
Aksıran da kendisine bunu diyen yani dua eden kişiye “yehdînâ ve yehdîkümullah” diye karşılık verir. Onun anlamı ise; “Allah bize de size de hidayetini nasip etsin”

Yerhamükallah ile ilgili hadisler:
1-) Hapşırınca “elhamdulillah” demek sünnettir. Peygamberimiz (a.s.m) bu konuda şöyle buyurmuştur:
“Allah, aksırmayı sever, fakat esnemeyi sevmez. Bir kimse aksırıp “elhamdülillâh” derse, bunu işiten Müslümanların, “yerhamükellah” diye karşılık vermesi gerekir. Esneme ise, şeytandandır. Bunun için, esneme ihtiyacı duyan kişi mümkün olduğu kadar buna mani olsun. Çünkü biriniz esnediği zaman şeytan ona güler.” (Buhâri, Edeb, 165, 166; Müslim, Zühd, 54; Tirmizî, Edeb, 1, 4; Nesaî, Cenâiz, 52)
2-) Ebû Hüreyre (r.a.)’den rivayet edildiğine göre, Peygamberimiz (asm) şöyle buyurdu:
“Sizden biriniz aksırdığı zaman, el-hamdülillah ‘alâ külli hâl (her hâl için elhamdülillah) desin. Kardeşi veya arkadaşı da ona, yerhamükellah (Allah, sana rahmet / merhamet etsin) desin. Aksıran da (tekrar); yehdîkümüllahü ve yuslihu bâleküm (Allah, size de hidayet versin ve işinizi düzeltsin / kalbinizi ıslah etsin) desin.” (Buhârî, Edeb, 126; Ebû Dâvud, Edeb, 91; Tirmizî, Edeb, 3; İbn Mâce, Edeb, 20)
3-) “Sizden birisi aksırdığı zaman “Elhamdulillah” desin, arkadaşı da ona “Yerhamükallah” desin. Bunun üzerine aksıran “Yehdina ve yehdikümüllah ve yuslih baleküm (Allah, size de bize de en doğruyu göstersin ve hepimizin maddi manevi durumunu düzeltsin.)” desin. (Hadis)
4-) Peygamber Efendimiz (sav) hadisinde bize bunu tavsiye etmiş ve öğretmiştir;
“Müslümanın Müslüman üzerindeki hakkı beştir: Selamı almak, hastayı ziyaret etmek, cenazeye iştirak etmek, davete icabet etmek, aksırana ‘yerhamukellah’ demek.” (Buhari)

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir