Yatarken şeytanın şerrinden korunmak için okunacak dua

Posted by

Yatarken şeytanın şerrinden korunmak için okunacak dua

“Allahümme Rabbes Semavati vel arz ve Rabbel arşıl azîm. Rabbena ve rabbe külli şeyin, falikal habbi ven neva, münezzilit tevrati vel incili vel Kur’an, eüzu bike min külli şerrin ente ahizün binasıyetihi; entel evvel feleysa kableke şey, ve entel ahıru feleysa ba’deke şey, ve ente zahiru feleysa fevkake şey, ve entel batınu feleysa duneke şey, ıkdı anned deyna, veğnina minel fakr.”
Anlamı :
“Ey yedi kat göğün ve büyük arşın sahibi olan Allah’ım! Her şeyin Rabbi olan yüce Allah’ım! Ey Tevratı, incili ve Kuran’ı Kerim’i indiren taneyi ve çekirdeği yarıp çıkaran yüce Rabbim! Alnından tutup hesaba çekeceğin her şeyin şerrinden Sana sığınırım Ya Rabbi! Sen öyle evvelsin ki Senden evvel hiç kimse yoktur. Sen öyle ahirsin ki Senden sonra hiçbir şey yoktur. Sen öyle açıkta görünürsün ki Senin üzerine hiç bir şey yoktur. Sen öylesine sır ve gizlisin ki Senin önünde hiçbir şey yoktur.Ya Rabbi! Benim borcumu ödememi ve fakirliğimi gidermemi nasip eyle!”

إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاء
Şüphesiz Rabbim duaları işitendir (İbrahim suresi 39. ayet)

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir