Yaşam içinde günlük dualar

Posted by

1-) “Allah’ım! Yaşamak benim için hayırlı olduğu sürece beni yaşat. Ölmek benim için hayırlı olduğunda da benim canımı al.”
(Buhârî, Merdâ, 19)
2-) “Ey Rabbimiz! Biz gerçekten iman ettik, günahlarımızı bağışla, bizi ateş azabından koru.”
(Âl-i İmrân suresi 16. ayet)
3-) “Rabbimiz ancak sana dayandık, sana yöneldik. Dönüş de ancak sanadır.”
(Mümtehine suresi 4. ayet)
4-) “Rabbim! Bana tarafından temiz bir nesil ihsan eyle! Kuşkusuz sen duayı işitmektesin.”
(Âl-i İmrân suresi 38. ayet)
5-) “Allah’ım! Bana doğru olanı ilham et ve beni nefsimin şerrinden koru.”
(Tirmizî Deavât, 70)
6-) “Rabbimiz! Sen bunu boş yere yaratmadın, seni tenzih ve takdis ederiz. Bizi cehennem azabından koru!”
(Âl-i İmrân suresi 191. ayet)
7-) “Ey kalpleri evirip çeviren Allah’ım! Benim kalbimi dinin üzere sabit kıl.”
(Tirmizî, Deavât, 89)
😎 “Ey Allah’ım! Senin rahmetini umuyorum, beni göz açıp kapayıncaya kadar (da olsa) nefsimle baş başa bırakma. Halimi tümüyle düzelt, senden başka ilah yoktur.”
(Ebû Dâvûd, Edeb, 110)
9-) “Allah’ım! Bütün işlerimdeki ölçüsüzlüğü mü, cahilliğimi ve hatamı bağışla. Sen bunları benden daha iyi biliyorsun.”
(Buhârî, Deavât, 60)
10-) “(Rabbim!) İnsanların diriltileceği gün ve Allah’a temiz bir kalple gelenler dışında malın da çocukların da fayda vermeyeceği gün beni mahcup etme!”
(Şu’arâ suresi 87, 88 ve 89. ayetler)
11-) “Rabbimiz! Şüphesiz ki sen gizlediğimizi de açıkladığımızı da bilirsin, Yerde ve gökte hiçbir şey Allah’a gizli kalmaz.”
(İbrahim suresi 38. ayet)
12-) “Allah’ım! Tövbelerimizi kabul eyle, şüphesiz ki sen tövbeleri çok kabul edensin, çok merhametlisin.Bizi nimetlerine şükredenler, nimetlerinle seni övenler, verdiğin nimetleri kabul edenlerden eyle ve bize nimetlerin devamını ihsan eyle.”
(Hâkim, Temin, No: 977)
13-) 
“Allah’ım! Açıklarımı ört, korkularımı gider ve bana güven ver. Allah’ım! Ayıplarımı ört ve korkularımı gider.”
(Hâkim, Deavât, No: 1902, I)
14-) 
“Allah’ım! Bana verdiğin rızk konusunda beni kanaat sahibi yap ve o rızkımı bereketli kıl. Zayi olan her nimetin daha hayırlısını bana ihsan eyle.”
(Hâkim, Deavât, No: 1878)
15-) 
“Ey mülkün gerçek sahibi olan Allah’ım! Mülkü dilediğine verirsin, dilediğinden çekip alırsın. Dilediğini yüceltirsin, dilediğini de alçaltırsın. Her türlü iyilik senin elindedir. Hiç kuşku yok sen her şeye kadirsin.”
(Âl-i İmrân suresi 26. ayet)
16-)
“Allah’ım! Şüphesiz ben nefsime çok zulmettim, günahları bağışlayacak olan yalnız sensin. Öyleyse katından bir af ile beni bağışla. Bana merhamet et, çünkü bağışlaması ve rahmeti çok olan sadece sensin.”
(Buhari, Ezan, 149)
17-) 
“Allah’ım! Nefsime takvasını ver ve nefsimi (her türlü kötü şeylerden) temizle, sen temizleyenlerin en hayırlısısın. Sen nefsimin dostu ve Mevlası’sın.”
(Müslim, Dua, 73)
18-) 
“Rabbimiz! Bizi sabırla donat, bize sebat ver ve inkarcı topluluğa karşı bize yardım et.”
(Bakara suresi 250. ayet)
19-) 
“Allah’ım! Sevgini, seni seven kimsenin sevgisini ve sevgine ulaştıracak ameli istiyorum. Allah’ım! Sevgini, bana canımdan, ailemden ve soğuk sudan daha sevimli eyle.”
(Tirmizî, Deavât, 74)
20-) 
“Allah’ım! Beni amellerin ve ahlakın en güzeline kavuştur. Onların en güzeline ancak sen ulaştırırsın. Beni kötü işlerden ve kötü ahlaktan muhafaza et. Bunlardan ancak sen koruyabilirsin.”
(Nesâî, İftitâh, 16)

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir