Yaşam içinde günlük dualar

Posted by

21-) “Ey Kitabı (Kuranı) indiren, bulutları gökyüzünde gezdiren ve düşman saflarını darmadağın eden Allah’ım, şu düşmanı perişan et ve bizi onlara karşı muzaffer kıl!”
(Buhârî, Cihâd, 112)
22-) 
“Allah’ım! Ciddi ve şaka yollu yaptıklarımı, yanlışlıkla ve bilerek işlediğim günahlarımı affeyle! Bütün bu kusurların bende bulunduğunu itiraf ederim.”
(Müslim, Zikir, 70)
23-) 
“Ey Rabbimiz! Bizi sana teslim olanlardan eyle, soyumuzdan da sana teslim olacak bir ümmet çıkar. Bize ibadet usullerimizi göster, tövbemizi kabul et. Şüphesiz tövbeleri kabul eden, merhameti bol olan sensin.”
(Bakara suresi 128. ayet)
24-) 
“Allah’ım! Peygamberin Hz. Muhammed (s.a.s.)’in senden istediği hayırlı şeyleri biz de senden istiyoruz. Yine Peygamberin Hz. Muhammed (s.a.s.)’in sana sığındığı şeylerden biz de sana sığınıyoruz.”
(Tirmizî, Deavât, 94)
25-) 
“Rabbimiz! İndirdiğine inandık ve Peygambere tabi olduk; artık bizi şahitlerle beraber yaz.”
(Âl-i İmrân suresi 53. ayet)
26-) 
“Allah’ım! Bize imanı sevdir, kalplerimizi imanla süsle. Bize küfrü, itaatsizliği ve isyanı sevdirme, kerih göster, bizi doğru yolu bulanlardan eyle.”
(Hâkim, Deavât, No: 1868)
27-) 
“Allah’ım! Beni bağışla, bana hidayet nasip eyle, bana rızk ver, beni afiyette daim eyle ve bana merhamet et.”
(Müslim, Zikir ve Duâ, 35)
28-) 
“Allah’ım! Açlıktan sana sığınırım. Çünkü açlık ne kötü bir arkadaştır. Hainlikten sana sığınırım. Çünkü hainlik ne kötü bir sırdaştır.”
(Ebû Dâvûd, Vitr, 32)
29-) 
“Allah’ım! Bildiğin günahlarımı bağışlamanı istiyorum. Bildiğin her türlü hayırdan istiyorum. Bildiğin bütün şeylerden sana sığınıyorum.Şüphesiz sen gaybı/gizli olan şeyleri en iyi bilensin.”
(Hâkim, Deavât, No: 1872)
30-) 
“Allah’ım! Günahlarımı kar ve dolu suyu ile yıka ve beyaz elbiseyi kirden temizler gibi kalbimi hatalardan arındır.”
(Buhârî, Deavât, 39)
31-) 
“Allah’ım! Yolculuğun yorgunluk ve sıkıntılarından, yoldan kötü bir şekilde dönmekten, iyi hallerden kötü hallere düşmekten, mazlumun bedduasından, mala ve aileye gelecek kötülüklerden sana sığınırım.”
(Müslim, Hac, 426)
32-) 
“Allah’ım! Lütfun, rahmetin, bereketin ve rızkından bana aç, bolca ihsan eyle.”
(Hâkim, Deavât, No: 1868)
33-)
“Allah’ım! Ey Rabbimiz! Bize gökten öyle bir sofra indir ki, ilk gelenimiz den son gelenimiz e kadar bizle için bir bayram ziyafeti ve senden bir işaret olsun. Bizi rızıklandır, sen rızk verenlerin en hayırlısısın.”
(Mâide, suresi 114. ayet)

Bilinmeyen kelime:
1-) Kerih, (kerîh): İğrenç, pis kokan
kerihe (kerîhe): İğrenç, nefret edilecek şey

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir