Yaşam içinde büyüklerden günlük dualar

Posted by

1-) “Allah’ım! Yaşamak benim için hayırlı olduğu sürece beni yaşat. Ölmek benim için hayırlı olduğunda da benim canımı al.” (Buhârî, Merdâ, 19)

2-) “(Allah’ım!) Zenginlikle imtihan edilmenin kötülüğünden sana sığınırım. Fakirlikle imtihan edilmenin kötülüğünden de sana sığınırım.” (Buhârî, Deavât, 39)

3-) “Allah’ım! Sen affedicisin, Kerim’sin, affı seversin beni affet. (Tirmizî, Deavât, 84)

4-) “Ey insanların Rabbi! Rahatsızlığı gider! Şifa veren sensin. Senin vereceğin şifadan başka şifa yoktur. Öyle bir şifa ver ki ardında hiç hastalık izi bırakmasın.” (Müslim, Selâm, 47)
Ey insanların Rabbi! Hastalığın sıkıntısını gider! Ona şifa ver, şifa veren sensin. Senin vereceğin şifadan başka şifa yoktur. Öyle bir şifa ver ki ardında hiç hastalık izi bırakmasın!” (Müslim, Selâm, 47)

5-) “Allah’ım! Bana doğru olanı ilham et ve beni nefsimin şerrinden koru.” (Tirmizî Deavât, 70)

6-) “Allah’ım! Bana kendi sevgini ve senin yanında sevgisi bana fayda verecek kimsenin sevgisini ver.” (Tirmizî, Deavât, 73)

7-) “Ey kalpleri evirip çeviren Allah’ım! Benim kalbimi dinin üzere sabit kıl.” (Tirmizî, Deavât, 89)

😎 “Ey Allah’ım! Senin rahmetini umuyorum, beni göz açıp kapayıncaya kadar (da olsa) nefsimle baş başa bırakma. Halimi tümüyle düzelt, senden başka ilah yoktur.”(Ebû Dâvûd, Edeb, 110)

9-) “Allah’ım! Bütün işlerimdeki ölçüsüzlüğü mü, cahilliğimi ve hatamı bağışla. Sen bunları benden daha iyi biliyorsun.” (Buhârî, Deavât, 60)

10-) “Allah’ım! Sen affedicisin, Kerim’sin, affı seversin, beni affet.” (Tirmizî, Deavât, 84)

11-) Allah’ım! Fakirlikten Sana sığınırım. (Ebû Dâvûd, vitr,32)

12-) “Allah’ım! Tövbelerimizi kabul eyle, şüphesiz ki sen tövbeleri çok kabul edensin, çok merhametlisin. Bizi nimetlerine şükredenler, nimetlerinle seni övenler, verdiğin nimetleri kabul edenlerden eyle ve bize nimetlerin devamını ihsan eyle.” (Hâkim, Temin, No: 977)

13-) “Allah’ım! Açıklarımı ört, korkularımı gider ve bana güven ver. Allah’ım! Ayıplarımı ört ve korkularımı gider.” (Hâkim, Deavât, No: 1902, I)

14-) “Allah’ım! Bana verdiğin rızk konusunda beni kanaat sahibi yap ve o rızkımı bereketli kıl. Zayi olan her nimetin daha hayırlısını bana ihsan eyle.” (Hâkim, Deavât, No: 1878)

15-) “Allah’ım! Ayakta iken beni İslam ile koru, otururken beni İslam ile koru, hakkımda hiçbir düşman ve hasetçinin isteğini yerine getirme.” (İbn Hibban, Ed’ıye, No: 934)

16-) “Allah’ım! Şüphesiz ben nefsime çok zulmettim, günahları bağışlayacak olan yalnız sensin. Öyleyse katından bir af ile beni bağışla. Bana merhamet et, çünkü bağışlaması ve rahmeti çok olan sadece sensin.” (Buhari, Ezan, 149)

17-) “Allah’ım! Nefsime takvasını ver ve nefsimi (her türlü kötü şeylerden) temizle, sen temizleyenlerin en hayırlısısın. Sen nefsimin dostu ve Mevlası’sın.” (Müslim, Dua, 73)

18-) “…Allah’ım! Ey rabbimiz ve ey her şeyin Rabbi! Beni ve ailemi dünya ve ahirette her an sana ihlasla bağlı kıl. Ey yücelik ve ikram sahibi!…” (Ebû Dâvûd. Vitr,25)

19-) “Allah’ım! Sevgini, seni seven kimsenin sevgisini ve sevgine ulaştıracak ameli istiyorum. Allah’ım! Sevgini, bana canımdan, ailemden ve soğuk sudan daha sevimli eyle.” (Tirmizî, Deavât, 74)

20-) “Allah’ım! Beni amellerin ve ahlakın en güzeline kavuştur. Onların en güzeline ancak sen ulaştırırsın. Beni kötü işlerden ve kötü ahlaktan muhafaza et. Bunlardan ancak sen koruyabilirsin.” (Nesâî, İftitâh, 16)

Not: Duaların tamamı diyanet takviminden alınmadır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir