Yaşam içinde büyüklerden günlük dualar

Posted by

161-) Ey gizli aşikar her şeyi bilen, gökleri ve yeri yoktan var eden Allah’ım! Senden başka hiçbir ilah olmadığına şahitlik ederim. Şeytanın beni şirke sürüklemesinden Sana sığınıyorum. (Ahmed b. Hanbel, Müsned,1, 10)

162-) Allah’ım! Günahlarımı, bilmeden yaptıklarımı ve aşırı giderek yaptıklarımı bağışla. (Buhârî, Deavât, 60)

163-) Allah’ım! Senden hayırlı istekte bulunmayı ve Sana hayırlı dua etmeyi nasip eyle. (Hâkim, Müstedrek, 1, 701)

164-) Dünya ile ahiretin Rahman’ı ve Rahim’i olan Allah’ım! Bana merhamet edecek olan Sensin. Başkasının merhametine muhtaç bırakmayacak şekilde bana rahmet et. (Hâkim, Müstedrek, 1, 696)

165-) Rabbim! Senden, gerek bu gecenin gerekse sonraki gecelerin hayrını istiyorum. Gerek bu gece gerekse diğer gecelerin şerrinden de Sana sığınıyorum. (Ebû Dâvud, Edeb, 109) 

166-) Allah’ım! Beni önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan ve üstümden (gelecek belalara karşı) koru. (Ebû Dâvud, Edeb, 109)

167-) Allah’ım! İnsanların görüp bilmediği her yerde Senden korkmayı bana nasip eyle. (Hâkim, Müstedrek, 1, 705)

168-) Bizi yediren, içiren, (başkasına) muhtaç kılmayan ve barındıran Allah’a hamdolsun. (Müslim, Zikir, 64)

169-) Allah’ım! Senden; Senin sevgini, Seni sevenlerin sevgisini ve Senin sevgine yaklaştıracak amelin sevgisini istiyorum. (Tirmizî, “Tefsîr”, 39)

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir