Yaşam içinde büyüklerden günlük dualar

Posted by

161-) Ey gizli aşikar her şeyi bilen, gökleri ve yeri yoktan var eden Allah’ım! Senden başka hiçbir ilah olmadığına şahitlik ederim. Şeytanın beni şirke sürüklemesinden Sana sığınıyorum. (Ahmed b. Hanbel, Müsned,1, 10)

162-) Allah’ım! Günahlarımı, bilmeden yaptıklarımı ve aşırı giderek yaptıklarımı bağışla. (Buhârî, Deavât, 60)

163-) Allah’ım! Senden hayırlı istekte bulunmayı ve Sana hayırlı dua etmeyi nasip eyle. (Hâkim, Müstedrek, 1, 701)

164-) Dünya ile ahiretin Rahman’ı ve Rahim’i olan Allah’ım! Bana merhamet edecek olan Sensin. Başkasının merhametine muhtaç bırakmayacak şekilde bana rahmet et. (Hâkim, Müstedrek, 1, 696)

165-) Rabbim! Senden, gerek bu gecenin gerekse sonraki gecelerin hayrını istiyorum. Gerek bu gece gerekse diğer gecelerin şerrinden de Sana sığınıyorum. (Ebû Dâvud, Edeb, 109) 

166-) Allah’ım! Beni önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan ve üstümden (gelecek belalara karşı) koru. (Ebû Dâvud, Edeb, 109)

167-) Allah’ım! İnsanların görüp bilmediği her yerde Senden korkmayı bana nasip eyle. (Hâkim, Müstedrek, 1, 705)

168-) Bizi yediren, içiren, (başkasına) muhtaç kılmayan ve barındıran Allah’a hamdolsun. (Müslim, Zikir, 64)

169-) Allah’ım! Senden; Senin sevgini, Seni sevenlerin sevgisini ve Senin sevgine yaklaştıracak amelin sevgisini istiyorum. (Tirmizî, “Tefsîr”, 39)

170-) Allah’ım! Kendimi Sana teslim ettim. İşimi Sana havale ettim. Sana yöneldim. Korkarak, ümitvar olarak Sana sırtımı dayadım. İndirdiğin Kitaba ve gönderdiğin Peygamberine iman ettim. (Buhârî, Deavât,7)

171-) Allah’ım! Senin bağışlaman, benim günahlarımdan daha geniştir. Senin rahmetin, benim amelimden daha ümit vericidir. (Hâkim, Müstedrek, 1, 728)

172-) Beni yediren ve içiren Allah’a hamdolsun (Hâkim, Müstedrek, 1, 730)

173-) Allah’ım! İzzetinle beni ateşten korumanı dilerim (Hâkim, Müstedrek, 1, 730)

174-) Allah’ım! Beni bağışla, bana merhamet et, eni zengin kıl, doğruya yönelt ve rızıklandır. (Tirmizî, Salât, 95)

175-) Allah’ım! Senden, nimetlerinin tastamam olmasını diliyorum. (Ahmed b. Hanbel, 36, 347)

176-) Seni, kendisine emanet edilen hiçbir şeyin zayi olmadığı Allah’a emanet ediyorum. (İbn Mâce, Cihâd 24)

177-) Allah’ım! Kalplerimizi birleştir. Aramızı düzelt. Bizi (cenneti kazandıracak) selamet yollarına yönelt. (Ebû Dâvud, Salât, 177, 178)

178-) Allah’ım! İlmimi artır. Kalbimi doğru yola ilettikten sonra tekrar saptırma. Bana tarafından rahmet bağışla. Şüphe yok ki Sen, karşılık beklemeden bol bol verensin. (Hâkim, Müstedrek, 1, 724)

179-) Allah’ım! Beni bağışla ve bana merhamet eyle. Beni Refîk-i A’lâ’ya kavuştur.  (Tirmizî, Deavât, 76)

180-) …Allah’ım! Başıma gelen musibetten ötürü bana ecir ver ve ondan daha hayırlı olan bir durum ihsan eyle. (Müslim, Cenâiz, 3)

Not: Bütün dualar Diyanet takviminden alınmıştır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir