Yaşam içinde büyüklerden günlük dualar

Posted by

Yaşam içinde büyüklerden günlük dualar
141-) Allah’ım! Kötü sonuçlanan dünya imtihanı ve ahiret azabından Sana sığınırım. (Buhârî, Deavât, 38)

142-) Allah’ım! Harama tamah etmeyecek şekilde helal nimetlerin ile yetinmeyi nasip eyle. (Tirmizî, Deavât, 127)

143-) Ey insanların rabbi! Sıkıntıyı gider. Şifa ver. Şifa veren sensin. Senin şifandan başka şifa yoktur. Hiçbir hastalık bırakmayan şekilde şifa ver. (Buhârî, Tıb, 38)

144-) Allah’ım! İbrahim (a.s.) ve ailesini insanlar içinde mübarek kıldığın gibi Muhammed (s.a.s.) ve ailesini mübarek kıl. Şüphesiz ki Sen, bütün övgülere layık, çok şerefli ve itibarlı olansın. (Müslim, Salât, 65)

145-) Allah’ım! Hakkımda olmasını takdir ettiğin şeyin sonucunu hayırlı eyle. (Hâkîm, Müstedrek, 1, 702)

146-) Allah’ım! Kendimi Sana teslim ettim. İşimi Sana havale ettim. Senden korkarak aynı zamanda Sana karşı ümitvar olarak Sana sırtımı dayadım. (Buhârî, Deavât, 6)

147-) Allah’ım! Acizlikten, tembellikten, korkudan, kederden ve cimrilikten Sana sığınırım. (Müslim, Zikir, 50)

148-) Allah’ım! Her çeşit iyilikten zenginlik, her çeşit günahtan selamet diliyorum. (Tirmizî, Salât, 343)

149-) En yüce olan ve karşılık beklemeden bol bol veren Allah’ı, her türlü eksiklikten tenzih ederim. (Hâkim, Müstedrek, 1, 676)

150-) Allah’ım! Seni her türlü noksanlıktan tenzih ederim. Allah’ım beni bağışla. Şüphe yok ki Sen karşılık beklemeden bol bol verensin. (Hâkim, Müstedrek, 1, 681)

151-) Allah’ım! Bize rahmetinin, lütfunun ve rızkının bereketlerinden bolca ihsan eyle. (Hâkim, Müstedrek, 1, 686)

152-) Allah’ım! Hamd tamamen Sana mahsustur. Allah’ım! Senin bolca verdiğin nimeti engelleyecek kimse de vermediğin nimeti verebilecek kimse de yoktur. ( Hâkim, Müstedrek, 1, 686)

153-) Allah’ım! Bize imanı sevdir; onunla kalplerimizi süsle; bizi, iman edilmesi gerekenleri inkar etmekte, haktan sapmaktan ve Sana asi gelmekten tiksinir hale getir. (Hâkim, Müstedrek, 1, 686)

154-) Bizi yedirip içiren ve bizi Müslüman kimseler eyleyen Allah’a hamdolsun. (Ebû, Dâvud, Et’ime, 52)

155-) Allah’ım! Sen (her türlü noksanlıktan münezzeh, selametin kaynağı, esenlik veren) selamsın. Selamet Senin sayendedir. Senden istenir… (Müslim, Mesâcid, 135)

156-) Allah’ım! Günahımı kabul ve itiraf ediyorum. Beni bağışla. Zira, şüphesiz günahları Senden başka bağışlayacak hiç kimse yoktur. (İbn Mâce, Dua. 14)

157-) Allah’ım! Ayıplarımı ört, korkularımdan emin eyle. (Ahmed b. Hanbel, III, 3)

158-) Allah’ım! Beni nefsimin kötülüğünden koru. En doğru olan ne ise ona karar vermeyi bana nasip eyle. (Hâkim, Müstedrek, 1, 691)

159-) Allah’ın yarattıkları sayısınca Allah’a hamd olsun. (Hâkim, Müstedrek, 1, 694)

160-) Allah’ım! Beni, en güzel ameller yapmaya ve en güzel ahlaka sahip olmaya yönlendir. ( Nesâî, İftitâh, 16)

Not: Tamamı Diyanet takviminden alınmıştır.

One comment

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir