Yaşam içinde büyüklerden günlük dualar

Posted by

Yaşam içinde büyüklerden günlük dualar

121-) Allah’ım (Günah işleyerek) kendime çok zulmettim. Günahları Senden başka bağışlayacak kimse yoktur. Lütfedip beni bağışla. Bana merhamet et. (Buhârî, Deavât, 17)

122-) Allah’ım! Senden; doğru bir kalp, doğru söyleyen bir dil ve dosdoğru bir ahlak istiyorum (Hâkim, Müstedrek, 1, 688)

123-) Allah’ım! Seni zikretme, Sana şükretme ve Sana kulluk edebilmem hususunda bana yardım eyle. ( Ebû Dâvud, Vitir, 26)

124-) Allah’ım! Senden, cenneti ve cennete yakınlaştıracak söz ve fiilleri istiyorum. (İbn Mâce, Duâ, 4)

125-) Allah’ım! Verdiğin nimetlere şükretmek ve Sana güzelce kulluk edebilmek istiyorum. (Tirmizî, Deavât, 23)

126-) Allah’ım! Kulun ve Peygamberin Muhammed’in (s.a.s.) istediği hayırlı şeylerden ben de istiyorum. (Ahmad b. Hanbel, Müsned, 41, 474)

127-) Allah’ım! Bu iş benim dinim, dünyam ve geleceğim hakkında hayırlı ise bu işi hakkımda takdir buyur, onu kolaylaştır, uğurlu ve bereketli eyle. (Buhârî, Deavat, 48)

128-) Allah’ım! Yapmayı düşündüğüm bu iş, ezeli ilminde; dinim, hayatım ve bu işimin sonucu için kötü ise onu benden ve beni ondan uzak eyle. (Buhârî, Deavât, 48)

129-) Allah’ım! Senden senin sevgini, seni sevenin sevgisini ve beni senin sevgine ulaştıran ameli isterim. Allah’ım! Senin sevgini, bana kendimden, ailemden ve serin sudan daha sevimli kıl. (Tirmizî, Deavât, 72)

130-) Allah’ım! Bizden razı ol. Yaptığımız iyi amelleri ve dualarımızı kabul eyle. (İbn Mâce, Duâ, 2)

131-) Allah’ım! Seden; doğruya yönelmeyi, Sana karşı gelmemeyi, iffetli olmayı ve gönül zenginliği istiyorum. (Tirmizî, Deâvât, 73)

132-) Hakkında ölüm geçerli olmayan, her şeyin varlığı kendisine bağlı olan ve kainatı idare eden (Allah’ım)! Senin rahmet sıfatına sığınarak Senden yardım dilerim. (Tirmizî, Deavât, 97)

133-) Allah’ım! Senden; doğru işimde sebat etmeyi, doğruda azimli olmayı istiyorum. (Tirmizî, Deavât, 23)

134-) … Göklerin ve yerin yaratanı, gizli ve aşikarı bilen Allah’ım! Ayrılığa düştükleri şeylerde kullarının arasında Sen hüküm verirsin. İhtilafa düşülen konuda beni hakka ilet. (Tirmizî, Deavât, 31)

135-) Allah’ım! Rabbimiz! Gökler, yeryüzü ve yer ile gök arası dolusunca sana hamd olsun. (Tirmizî, Deavât, 32)

136-) Allah’ım! Her türlü kötü olan şeyden ve günahlardan sana sığınırım. (İbn. Mâce, Tehâret, 9)

137-) Allah’ım! Gelecek şeylerin hayırlı olanlarını, yaptıklarımın hayırlısını, gizli açık şeylerin hayırlısını ve cennette yüksek dereceler istiyorum. Amin. (Hâkim, Müstedrek, 1, 701)

138-) Rabbim! Hatalarımı, yaptığım cahillikleri, işlerimde yaptığım bütün aşırılıklarımı ve benden daha iyi bildiğin her şeyi bağışla. (Buhârî, Deavât, 60)

139-) Allah’ım! Beni en güzel şekilde yarattın. Aynı şekilde ahlakımı da güzelleştir. (Ahmed b. Hanbel, Mğsned VI, 68)

140-) Allah’ım! Doğu ile batının arasına koyduğun uzun mesafe gibi benimle günahlarım arasına öylesi uzun mesafe koy. (Müslim, Mesâcid, 147)

Not: Duaların tamamı diyanet takviminden alınmadır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir