Yaşam içinde büyüklerden günlük dualar

Posted by

Yaşam içinde büyüklerden günlük dualar

121-) Allah’ım (Günah işleyerek) kendime çok zulmettim. Günahları Senden başka bağışlayacak kimse yoktur. Lütfedip beni bağışla. Bana merhamet et. (Buhârî, Deavât, 17)

122-) Allah’ım! Senden; doğru bir kalp, doğru söyleyen bir dil ve dosdoğru bir ahlak istiyorum (Hâkim, Müstedrek, 1, 688)

123-) Allah’ım! Seni zikretme, Sana şükretme ve Sana kulluk edebilmem hususunda bana yardım eyle. ( Ebû Dâvud, Vitir, 26)

124-) Allah’ım! Senden, cenneti ve cennete yakınlaştıracak söz ve fiilleri istiyorum. (İbn Mâce, Duâ, 4)

125-) Allah’ım! Verdiğin nimetlere şükretmek ve Sana güzelce kulluk edebilmek istiyorum. (Tirmizî, Deavât, 23)

Not: Duaların tamamı diyanet takviminden alınmadır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir