Yaşam içinde büyüklerden günlük dualar

Posted by

101-) Allah’ım! Yüz çevirdiğin kimselerden benim de yüz çevirmemi nasip et. (İbn Hıbban, Ed’ıye, 945)

102-) Allah’ım! Senden seni sevmeyi, seni seven kişiyi sevmeyi, senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim. (Tirmizî, De’avât, 72)

103-) Ey Allah’ım! Ey Rabbimiz! Bize dünyada iyilik, güzellik, ve nimet ver, ahirette de iyilik, güzellik ve nimet ver ve bizi ateş azabından koru. (Buhârî, De’avât, 55)

104-) Allah’ım! Bildiğim  ve bilmediğim bütün günahlarımı bağışla. (Hâkim, De’avât, 1880, I, 510)

105-) Rabbim! Beni sana çok şükreden, seni çok zikreden, senden çok korkan, sana itaat eden, sana saygı gösteren, sana yönelen ve tövbe eden kimse eyle. (Tirmizî, De’avât, 114)

106-) Allah’ım! Bedenime sağlık ver, gözüme sağlık ver, sağlığı benim varisim kıl (son nefesime kadar beni sağlıklı eyle). (Tirmizî, De’avât, 67)

107-) Allah’ım! Küfürden ve fakirlikten sana sığınırım. Allah’ım! Kabir azabından da sana sığınırım. (Ebû Davud, Edeb, 110)

108-) Allah’ım! Alaca hastalığından, delilikten, cüzam hastalığından ve her türlü kötü hastalıktan sana sığınırım. (Ebû Davudi Salât, 367)

109-) Allah’ım! Bana sevgini, senin katında sevgisi bana fayda verecek kimsenin sevgisini ihsan eyle. (Tirmizî, De’avât, 75)

110-) Allah’ım! Senin sevgin ve Senin huzurunda sevgisi bana fayda sağlayacak kimselerin sevgisini elde etmeyi bana nasip eyle. (Tirmizî, Deavât. 75)

111-) Allah’ım! Sevdiklerimden bana verdiğin nimetleri sevdiğin şeyler için bana kuvvet kıl. (Tirmizî De’avât, 75)

113-) Allah’ım! Ben iki zayıfın; yetimin ve kadının hakkına el uzatılmasını yasaklıyorum. (İbn Mâce, Edeb, 6)

114-) Allah’ım! Doğu ile batı arasında uzaklaştırdığın gibi günahlarımla aramı uzaklaştır. (Buhârî, Ezân, 89)

115-) Allah’ım! Bizden yaşattığın kimseleri İslam dini üzere yaşat. Bizden öldüreceklerini de iman üzere öldür. (Ebû Dâvûd, Cenâiz, 54, 56)

116-) Allah’ım! Kabir azabından, gönül vesvesesinden ve işlerin dağılıp karmaşık hale gelmesinden sana sığınırım. (Tirmizî, Deavât, 87)

117-) (Allah’ım!) Göz açıp kapayıncaya kadar beni nefsime bırakma. (Ebû Ya’lâ, Zikir ve Dua, 914)

118-) Allah’ım! Sevdiklerimden geri aldığın şeyleri, sevdiğin şeyleri (yapmam) için bana boş zaman kıl. (Tirmizî, De’avât, 75)

119-) Allah’ım! Himaye ettiğin kimseler gibi beni de himaye et. Senin dost olduğun kimse asla zelil olmaz. (Tirmizî, Vitr, 10)

120-) Allah’ım! İşimi hayırlı eyle. Benim için hayırlı olanı takdir eyle. (Tirmizî, Deavât, 85)

Not: Duaların tamamı diyanet takviminden alınmadır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir