Yaşam içinde büyüklerden günlük dualar

Posted by

81-)  Rabbim günahımı affet, lütuf kapılarını benim için aç. (Tirmizî, salât, 231)

82-) Allah’ım! Nefsime, senden sakınma şuurunu (takvasını) ver ve nefsimi arındır. Onu en iyi arındıracak olan sensin. Onun koruyucusu da onun efendisi de sensin. Allah’ım! Fayda vermeyen ilimden, huşu duymayan kalpten, doymayan nefisten ve kabul edilmeyen duadan sana sığınırım. (Müslim, Zikir, 73.)

83-) Allah’ım! Günahımı, bilgisizliğim (sonucu olarak), haddimi aşarak işlediklerimi ve benden daha iyi bildiğin bütün kusurlarımı bağışla! (Buhari, De’avât, 60)

84-) Allah’ım! Korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. (Buhârî, De’avât, 35, 39)

85-) Allah’ım! Harama bulaşmaktansa, helalinle yetineyim. Beni lütfunla (zengin kılarak) senden başkasına muhtaç etme. (Hakim, De’avât, No: 1973)

86-) Allah’ım! Ölüm anında şeytana çarpılmaktan sana sığınırım. (Nesâi, es-Sünenü’l-Kübrâ, İstiaze, 65, No: 7972)

87-) Allah’ım! Hatalarımı azalt, ayıplarımı/kusurlarımı ört, korkumu gider, bana taşkınlık edene karşı beni koru…(İbn Ebi Şeybe, Dua, 42, No: 29389)

88-) Allah’ım! Senden doğru yolu göstermeni, sana karşı saygılı olmayı, iffetli olamayı ve zenginliği istiyorum. (İbn Mâce , Dua, 2)

89-) Allah’ım! Gazabından rızana sığınırım, cezalandırmandan affına sığınırım. Senden (gelecek her türlü azaptan) sana sığınırım. Seni layıkıyla övmeyi beceremem. Sen, kendini övdüğün gibisin. (Nesâî, Kıyâmü’l-leyl, 51)

90-) Allah’ım! Ansızın gelecek cezandan ve öfkene sebep olan her şeyden sana sığınırım. (Müslim, Rikâk, 96)

91-) Allah’ım! Bizi karanlıklardan aydınlığa çıkar, bizi her türlü çirkinliklerden, açığından ve gizlisinden uzaklaştır. (Hâkim, De’avât, 977)

92-) Allah’ım! Bize kulaklarımızı, gözlerimizi, kalplerimizi, eşlerimizi ve neslimizi mübarek eyle. (Hâkim, De’avât, 977)

93-) Allah’ım! Bizi bağışla, bize merhamet eyle, (ibadetlerimizi, hayır ve hasenatlarımızı, dualarımızı) kabul eyle, bizi cennete koy, bizi cehennemden azat eyle…( İbn Ebî Şeybe, Dua, 135, 29342)

94-) Allah’ım’ Hidayet ettiğin kimselerle birlikte bana da hidayet et. (İbn Hıbban, Ed’ıye, 945)

95-) Allah’ım! Senden sana teslim olan bir kalp, doğru sözlü bir dil ve dosdoğru bir ahlak istiyorum. (Tirmizî, De’avât, 23)

96-) Allah’ım! Senden iman içinde sağlık, güzel ahlak içinde iman, peşinden rahmet, afiyet, mağfiret ve rıza gelen bir kurtuluş istiyorum. (Hâkîm, De’avât, 1919)

97-) (Allah’ım!) Bana borçlarımı ödemeyi ihsan eyle, benden fakirliği gider, kulağımı, gözümü ve kuvvetimi senin yolunda kullanmayı nasip eyle. (Malik, Dua, 495)

98-) Allah’ım! Seni zikretmek, nimetlerine şükretmek ve sana en güzel biçimde ibadet etmek konusunda bana yardım eyle. (İbn Huzeyme, Duâ, 751)

99-) Allah’ım! Senin vereceğin şifadan başka şifa yoktur. Öyle bir şifa ver ki hastalık nedir bırakmasın. (Buhârî, Tıbb, 38)

100-) Allah’ım! Beni bağışla, bana merhamet eyle, beni dosdoğru yola ilet. (Müslim, Zikir, 35)

Not: Duaların tamamı diyanet takviminden alınmadır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir