Yaşam içinde büyüklerden günlük dualar

Posted by

61-) “Rabbim! Tövbemi kabul et, günahımı temizle, duamı kabul buyur, delilimi sabit kıl, dilimi doğru yap, kalbime hidayet ver, göğsümün kin ve hasedini çıkar.” (Tirmizî, Deavât, 114)

62-) “Allah’ım! Gidip ebedi yaşayacağım ahiret hayatımı benim için hayırlı eyle. Hayatımda her türlü hayrı ziyadesiyle ihsan eyle. Ölümümü de her türlü şerlerden muhafaza eyle.” (Müslim, Duâ, 71)

63-) “Allah’ım! Faydasız ilimden, huşu duymayan kalpten, doymayan nefisten ve kabul edilmeyen duadan sana sığınırım.” (Nesâî, İstiâze, 64)

64-) “Allah’ım! Nimetlerinin yok olmasından, sağlığının bozulmasından, ansızın gelecek cezandan ve öfkene sebep olan her şeyden sana sığınırım.” (Müslim, Rikâk, 96)

65-) “Allah’ım! Seni zikretmek, sana şükretmek ve sana güzelce ibadet etmek için bana yardım et.” (Ebû Dâvûd, Tefrîu Ebvâbi’l-Vitr, 26)

66-) “Allah’ım! Kederden, üzüntüden, tembellikten, cimrilikten, korkaklıktan, borç yükünden ve halkın galeyana gelerek taşkınlığından sana sığınırım.” (Nesâî, İstiâze, 25)

67-) “Allah’ım! Helal olan nimetlerinle yetinmemi, haramlardan müstağni olmamı ihsan eyle, fazlı kereminle beni senden başkasına muhtaç eyleme.” (Hâkim Deavât, No: 1973)

68-) “Allah’ım! Rahmetinin gereklerini, mağfiretinin sürekliliğini, her türlü günahtan uzak ve salim olmayı, her türlü iyilik ve nimetleri, cennete girerek feraha ermeyi, yardımınla cehennem ateşinden kurtulmayı istiyorum.” (Hâkim Deavât, No: 1925)

69-) “Allah’ım! Senden benim için hayırları açmanı, işlerimin hayırla sonuçlanmasını, açığı ve gizlisi ile her türlü hayrı, cennette yüksek dereceler istiyorum. (Allah’ım!) Duamı kabul eyle.” (Hâkim, Deavât, No: 1911)

70-) “Allah’ım! (Haktan) ayrılmaktan, iki yüzlülükten ve kötü ahlaktan sana sığınırım.”
(Ebû Dâvûd, Vitr, 32)

71-) “Allah’ım! Gazabından rızana,cezadan affına sığınırım. Senden sana sığınırım. Sana tüm övgüleri saysam yine de bitiremem. Sen kendini nasıl övdüysen öylesin.”
(Müslim, Salât, 222)

72-) “Allah’ım! lütfundan bize rızk ver, bizi rızkından mahrum etme, bize verdiğin rızkları bizim için bereketli yap, katında bulunan nimetlere rağbetimizi artır ve bizi gönül zengini eyle.” (İbn Ebi Şeybe, Duâ, 42)

73-) “Allah’ım! Harama bulaşmaktansa helalinle yetineyim. Beni lütfunla (zengin kılarak) senden başkasına muhtaç etme.” (Tirmizî, Deavât, 110)

74-) “Allah’ım! Senden düzgün bir yaşantı, temiz bir ölüm ve rezil rüsva olmadan sana dönebilmeyi istiyorum.” (İbn Ebi Şeybe, Duâ, 1. No: 29134)

75-) “Allah’ım! Senden hayırlı işleri yapmayı, aklın ve dinin çirkin gördüğü şeyleri terk etmeyi ve fakirlerin sevgisini istiyorum.” (Mâlik, Duâ , No: 508)

76-) “Allah’ım! Senin iznin ve yardımınla sabahladık ve akşamladık. Yine senin aizn ve yardımınla yaşar ve ölürüz. Sonunda dönüş yalnız sanadır.” (Ebû Dâvud, Edeb, 110)

77-) Allah’ım! Yolculuğun yorgunluk ve sıkıntılarından, kötü şekilde dönmekten, kötü hallere düşmekten, mazlumun bedduasından, mala ve aileye gelecek kötülüklerden Sana sığınırım. (Müslim, Hac, 425)

78-) Allah’ım! Ben gerçekten nefsime çok zulmettim. Günahları ancak sen bağışlarsın. Beni katından bir mağfiret ile bağışla, bana merhamet et. (Buhârî, De’avât 1)

79-) Allah’ım! Haksızlık etmekten ve haksızlığa uğramaktan sana sığınırım. (İbn Hıbban, Ed’ıye, No: 869)

80-) Allah’ım! faydasız ilimden, huşu duymayan kalpten, doymayan nefisten…sana sığınırım. (Müslim, Dua, 73)

Not: Duaların tamamı diyanet takviminden alınmadır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir