Yaşam içinde büyüklerden günlük dualar

Posted by

41-) “Allah’ım! Kullarını mahşerde topladığın veya mahşerde kaldırdığın gün beni azabından koru” (Tirmizî, Deavât, 18)

42-)
 “Bizi yedirip içiren ve bizi Müslümanlardan eyleyen Allah’a hamdolsun.” (Tirmizî, Deavât, 56)

43-) “Allah’ım! Bana öğrettiğin ilim ile beni faydalandır, bana fayda verecek ilmi bana öğret ve benim ilmimi arttır. Her hal üzere Allah’a hamdolsun. Cehennem ehlinin halinden Allah’a sığınırım.” (Tirmizî, Deavât, 130)

44-) “Allah’ım! Benim yaradılışımı güzel kıldığın gibi ahlakımı da güzelleştir…” (İbn Hanbel, I, 403)

45-) “Allah’ım! Fakirlikten, yoksulluktan ve zilletten sana sana sığınırım. Haksızlık etmekten ve haksızlığa uğramaktan da sana sığınırım.” (Ebû Dâvûd, vitr, 32)

46-) “Allah’ım! Kötü ahlaktan, nefsani arzulardan, kötü işlerden ve ayıp şeylerden beni uzaklaştır.” (ibn Hibban, Ed’ıye, No: 960)

47-) “Allah’ım! Beni iyilik yaptıkları zaman sevinç duyan, kötülük yaptıkları zaman da bağışlanma dileyen kullarından eyle.” (İbn Mâce, Edeb, 57)

48-) “Allah’ım! cimrilikten sana sığınırım, korkaklıktan sana sığınırım, ömrümün en rezil zamanına kalmaktan sana sığınırım.” (Buhârî, Deavât, 37)

49-) “Allah’ım dinim, dünyam, ailem ve malım hakkında af ve afiyet istiyorum.”(Hâkim, Deavât, No:1902)

50-) “Allah’ım! Her işimin koruyucusu olan dinim ile beni ıslah eyle, kurtuluşa erdir. İçinde yaşadığım, geçimimi sağladığım dünyamı benim için ıslah eyle, hayırlı kıl.”
(Müslim, Duâ, 71)

51-) “Allah’ım! Bizi bağışla, bize merhamet eyle. İbadetlerimizi, hayır ve hasenatlarımızı, dualarımızı kabul eyle, bizi cennete koy, bizi cehennemden azat eyle.” (ibn Ebi Şeybe, Duâ, 135)

52-) “Allah’ım! Sevgini, seni seven kimsenin sevgisini ve sevgine ulaştıracak ameli istiyorum. Allah’ım! Sevgini, bana canımdan, ailemden ve soğuk sudan daha sevimli eyle.” (Tirmizî, Deavât, 74)

53-) “Allah’ım, Seni zikretmek, Sana şükretmek, Sana güzelce ibadet etmekte bize yardım et.” (İbn Hanbel, II, 299)

54-) “Allah’ım! Nefsime takvasını ver ve nefsimi (her türlü kötü şeylerden) temizle, sen temizleyenlerin en hayırlısısın. Sen nefsimin dostu ve Mevla’sısın.” (Müslim, Duâ, 73)

55-) “Allah’ım! Mal, aile, çocuk olarak insanlara verdiklerinin hayırlısını dilerim, sapıtan ve saptıranları değil.” (Tirmizî, Deavât, 124)

56-) “Allah’ım! Beni güzel ahlaka eriştir. Senden başka güzel ahlaka eriştirecek yoktur. Kötü ahlakı benden uzaklaştır. Senden başka kötü ahlakı benden uzaklaştıracak yoktur!” (Müslim, Müsâfirîn, 201)

57-) Allah’ım! Sen yardım istenilensin, dualar ancak sana ulaşır, duaları sen kabul edersin, güç ve kuvvet ancak Allah ile birlikte vardır. (Tirmizî, Deavât, 94)

58-) “Allah’ım! Kulağımın kötülüğünden, gözümün kötülüğünden, dilimin kötülüğünden, kalbimin kötülüğünden, tenimin kötülüğünden sana sığınırım.”(Nesâî, İstiâze, 4)

59-) “Allah’ım! Kıyamet gününde cennet, korku gününde güven istiyorum. Allah’ım! Verdiğin ve vermediğin şeylerin şerrinden sana sığınıyorum.” (Hâkim, Deavât, No:1868)

60-) Allah’ım! Yıkıntı altında kalmaktan, yüksek yerden düşmekten, suda boğulmaktan ve yangından sana sığınırım. (Ebû Dâvûd, vitr, 32)

Not: Duaların tamamı diyanet takviminden alınmadır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir