Yaşam içinde büyüklerden günlük dualar

Posted by

21-) “Ey Kitabı (Kuranı) indiren, bulutları gökyüzünde gezdiren ve düşman saflarını darmadağın eden Allah’ım, şu düşmanı perişan et ve bizi onlara karşı muzaffer kıl!”
(Buhârî, Cihâd, 112)

22-) “Allah’ım! Ciddi ve şaka yollu yaptıklarımı, yanlışlıkla ve bilerek işlediğim günahlarımı affeyle! Bütün bu kusurların bende bulunduğunu itiraf ederim. (Müslim, Zikir, 70)

23-) “Allah’ım! Kalbimde nur, gözümde nur, kulağımda nur, sağımda nur, solumda nur, altımda nur, önümde nur var eyle, benim nurumu artır.” (Müslim, Müsâfirîn, 181)

24-) “Allah’ım! Peygamberin Hz. Muhammed (s.a.s.)’in senden istediği hayırlı şeyleri biz de senden istiyoruz. Yine Peygamberin Hz. Muhammed (s.a.s.)’in sana sığındığı şeylerden biz de sana sığınıyoruz.” (Tirmizî, Deavât, 94)

25-) “Allah’ım! Yaptığım işlerin kötülüğünden de henüz yapmadığım işlerin kötülüğünden de Sana sığınıyorum.” (Müzlim, Zikir, 65)

26-) “Allah’ım! Bize imanı sevdir, kalplerimizi imanla süsle. Bize küfrü, itaatsizliği ve isyanı sevdirme, kerih göster, bizi doğru yolu bulanlardan eyle.” (Hâkim, Deavât, No: 1868)

27-) “Allah’ım! Beni bağışla, bana hidayet nasip eyle, bana rızk ver, beni afiyette daim eyle ve bana merhamet et.” (Müslim, Zikir ve Duâ, 35)

28-) “Allah’ım! Açlıktan sana sığınırım. Çünkü açlık, ne kötü bir arkadaştır. Hainlikten de sana sığınırım. Çünkü hainlik ne kötü bir sırdaştır.” (Ebû Dâvûd, Vitr, 32)

29-) “Allah’ım! Bildiğin günahlarımı bağışlamanı istiyorum. Bildiğin her türlü hayırdan istiyorum. Bildiğin bütün şeylerden sana sığınıyorum.Şüphesiz sen gaybı/gizli olan şeyleri en iyi bilensin.” (Hâkim, Deavât, No: 1872)

30-) “Allah’ım! Günahlarımı kar ve dolu suyu ile yıka ve beyaz elbiseyi kirden temizler gibi kalbimi hatalardan arındır.” (Buhârî, Deavât, 39)

31-) “Allah’ım! Yolculuğun yorgunluk ve sıkıntılarından, yoldan kötü bir şekilde dönmekten, iyi hallerden kötü hallere düşmekten, mazlumun bedduasından, mala ve aileye gelecek kötülüklerden sana sığınırım.” (Müslim, Hac, 426)

32-) “Allah’ım! Lütfun, rahmetin, bereketin ve rızkından bana aç, bolca ihsan eyle.”
(Hâkim, Deavât, No: 1868)

33-) “Allah’ım! Sana teslim olan bir kalp, doğru sözlü bir dil ve dosdoğru bir ahlak istiyorum.” (Hâkim, Deavât, No: 1872)

34-) “Allah’ın gazabından, kullarının şerrinden, şeytanların vesveselerinden ve (onların) bana uğramalarından Allah’ın tam kelimelerine sığınırım.” (Ebû Dâvud, Tıb, 19)

35-) “Allah’ım! Günahlarımın küçüğünü büyüğünü, öncesini, sonunu, açığını ve gizlisini, hepsini bağışla.” (Müslim, Salât, 216)

36-) “Allah’ım! Bana öğrettiğin şeyleri hakkımda faydalı eyle, bana fayda verecek şeyleri öğret; beni, bana fayda verecek ilim ile nasiplendir.” (Hâkim, Deavât, No: 1879, I)

37-) “Allah’ım, nefsime takvasını ver, onu temizle, onu temizleyenlerin en hayırlısı sensin. Onun velisi (sahibi) ve mevlası (efendisi) sensin. (Müslim, Zikir, Dua, Tevbe ve İstiğfar, 73)

38-) “Allah’ım! Müslümanlar olarak canımızı al, bizi Müslümanlar olarak dirilt, rezil olmadan ve fitneye uğramadan salih kullarının arasına dahil eyle.” (Hâkim, Deavât, No: 1868)

39-) “Allah’ım! Senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği istiyorum.” (Müslim, Duâ 72)

40-) “Günümüz hayırlı ve bereketli olsun. Allah’ım! Günahımı bağışla, evimi yurdumu geniş ve rahat eyle ve rızkımı benim için bereketli eyle.” (ibn Ebi Şeybe, Duâ, 42)

Not: Duaların tamamı diyanet takviminden alınmadır.

Bilinmeyen kelime:
1-) Kerih, (kerîh): İğrenç, pis kokan
kerihe (kerîhe): İğrenç, nefret edilecek şey

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir