Yaşam içinde büyüklerden günlük dualar

Posted by

181-) Allah’ım! Ayıplarımı ört ve beni korktuğum şeyden emin eyle. (İbn Mâce, Duâ, 14)

182-) Rabbim! Seni her çeşit noksanlıklardan tenzih ederim. Hamdım Sanadır. Allah’ım! Beni bağışla. (Nesâî, Tatbik, 10)

183-) Allah’ın rahmetinden kovulmuş şeytandan, vesvesesinden, kibir telkininden ve sihrinden, her şeyi hakkıyla işiten ve bilen Allah’a sığınırım. (Tirmizî, Salât, 65)

184-) Ey insanların rabbi! Rahatsızlığı gider. Şifa veren Sensin. Senin vereceğin şifadan başka şifa yoktur. Öyle şifa ver ki hiç hastalık izi kalmasın. (Müslim, Selâm, 47)

185-) Allah’ım! Senden; tertemiz bir hayat, dosdoğru bir ölüm ve huzuruna rezil rüsva etmeyecek bir dönüş istiyorum. (Hâkim, Müstedrek, 1, 725)

186-) Allah’ım! Senden, lütfundan bana bahşetmeni istiyorum. (Nesâî, Mesâcid, 36)

187-) Kalpleri yönlendiren Allah’ım! Kalplerimizi Sana itaate yönelt. (Müslim, Kader,17)

188-) Rabbim! Günahımı bağışla ve bana rahmetinin kapılarını aç. (Tirmizî, Salât, 234)

189-) Allah’ım! Bildiğin her şey için Senden bağışlanma diliyorum. Şüphesiz ki Sen, bütün gizli şeyleri çok iyi bilensin. (Tirmizî, Deavât, 23)

190-) Allah seni takva ile rızıklandırsın, günahını bağışlasın ve nerede olursan ol, senin için hayırlı olanını kolaylaştırsın. (Tirmizî, Deavât, 44)

191-) Allah’ım! Senden yardım dileriz. Senden bağışlanma dileriz. (İbn Ebî Şeybe, Musannef, 2, 95)

192-) Allah’ım! Sen Hakk’sın. Vaadin de hak, Sana kavuşmak ta hak, sözün de hak, cennet de hak, cehennem de hak, peygamberler de hak, Muhammed (s.a.s.) de hak, kıyamet saati de hak. (Buhârî, teheccüd, 1)

193-) Allah’ım! Seni her çeşit noksan sıfatlardan takdis ederim. Hamdim Sanadır. Senin ismin mübarek, azametin yücedir. Senden başka ilah da yoktur. (Ebû Dâvud, Salât, 124)

194-) Allah’ım! Senden; güven, iman, sabır, şükür, zenginlik ve iffet istiyorum. (İbn Ebî Şeybe, Musannef, 6, 25)

195-) Allah’ım bana verdiğin nimetlere bereket ihsan et. Verdiğin şeylerin kötülüğünden koru…(Dârimî, Salât, 214)

196-) Allah’ım! Senden doğru yolu göstermeni, Sana karşı saygılı olmayı, iffetli olmayı ve zenginliği istiyorum. (İbn Mâce, Dua, 2)

197-) (Allah’ım!) Korkaklıktan ve cimrilikten Sana sığınırım. (Buhârî, Deavât, 35, 39)

198-) Allah’ım! Helal olan nimetlerinle yetinmemi, haramlardan müstağni olmamı ihsan eyle… (Hakim, Deavât, 1973)

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir