Yardım için okunacak dua

Posted by

Yardım için okunacak dua
“Allâhümme Rabbes-semâvâtis-seb’ı ve Rabbel-‘arşil-‘azîm. Rabbenâ ve rabbe külli şey’in, münzilet-tevrâti vel İncili vel Furkâni, fâlikal-habbi ven-nevâ. E’ûzü bike min şerri külli şey’in, ente âhizün bi nâsiyetihî.
Entel-evvelü fe leyse kableke şey’ün.
Ve entel-âhiru feleyse ba’deke şey’ün.
Ve entez-zâhiru feleyse fevgake şey’ün. Ve entebâtınü feleyse dûneke şey’ün. ‘ıkdi annideyne. Ve ağninî minel-fakri.”
Anlamı :
“Allah’ım! Sen yedi göğün Rabbi, ulu arşın Rabbisin. Sen bizim Rabbimiz ve her şeyin Rabbisin. Tevrat, İncil ve Furkan’ı indiren, tohum ve çekirdekleri açan/çatlatan Sensin. Perçeminden tuttuğun her şeyin şerrinden Sana sığınıyorum.
Evvel Sensin, Senden önce hiçbir şey yoktur.
Ahir Sensin, Senden sonra da hiçbir şey kalmayacaktır.
Sen zahirsin, Senin üstünde hiçbir şey mevcut değildir. Sen bütün sırları bilensin, Senden gizli hiçbir şey yoktur. Benim borcumu öde(meyi nasip eyle), beni fakirlikten kurtar.”

Bu duayı Peygamberimiz (s.a.v.)  kızı Hz. Fâtıma (r.a.)’ya okuması için tavsiye etmiştir.

إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاء
Şüphesiz Rabbim duaları işitendir (İbrahim suresi 39. ayet)

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir