Yağmur Duası

Posted by

Yağmur Duâsı: Kuraklık dönemlerinde yağmur yağması için yapılan duaya yağmur duası (istiskâ) denir.
Yağmur duası yapılacağında, üç gün peş peşe cemaatle birlikte yerleşim yeri dışına çıkıp dua yapmak müstehaptır. Duadan önce fakirlere sadaka verilmesi, herkesin günahlarından tövbe ve istiğfar etmesi, küs olanların barışması uygun olur. Yağmur duasına giderken mütevazı ve boynu bükük bir durumda olmak, ihtiyarları ve çocukları, yavrularıyla birlikte hayvanları da götürmek müstehaptır (Zeylaî, Tebyîn, I, 231).
Yağmur duasında kıbleye dönülür, imam ayakta ellerini yukarıya kaldırarak dua eder; cemaat de oturduğu yerde ellerini kaldırarak “amin” der (el-Fetâva’l-Hindiyye, I, 169).
Ebû Hanîfe’ye göre yağmur duasında kılınacak sünnet bir namaz yoktur. Ancak, cemaatin ayrı ayrı namaz kılması caizdir.
İmam Ebû Yûsuf ve İmam Muhammed’e göre ise, bayram namazı gibi iki rekat cemaatle namaz kılmak menduptur. Yağmur duasında, ezan okunmaz, kâmet getirilmez, zevâid tekbirleri alınmaz. Namazdan sonra hutbe okunur. Hutbe bitince imam insanlara arkasını döner, hep beraber kıbleye yönelerek dua ve istiğfar ederek yağmur talep ederler (Kâsânî, Bedâi‘, I, 282-284).
Şâfiî, Mâlikî ve Hanbelî mezheplerinde ise, yağmur duasında bayram namazı gibi zevâid tekbirleri getirilerek cemaatle kılınan iki rekatlık bir namaz ve hutbe vardır (Nevevî, el-Mecmû’, V, 74; İbn Kudâme, el-Muğnî, III, 338-339; Cezîrî, el-Mezâhibü’l-erbe‘a, I, 325).

Yağmur duası okunuşu:
Allahümme esgina ğaysemmüğisen heniemmerien ğadegammücellelen seyhan ammen tabega. Allahümme esginelğayse veletecalne minelganitin. Allahümme inne bilbiledi velıbedi velhalgi minellevei veddanki male neşku illeileyk. Allahümme enbitlenezzera veedirleneddara veesgine mimberekatissemei veesbitlene mimbereketilard. Allahümme inne nesteğfirüke inneke künte ğaffera. Feersilissemee aleyna midrara.

Yağmur duası Türkçe meali (anlamı)
Allah (c.c.)’ım, bize yardım eden, içimize sinen, ferahlık veren, bol, yararlı, her tarafı kaplayan, her tarafa akıp giden, her tarafı sulayan genel yaygın bir yağmur ihsan eyle.(Amin)
Allah’ım bizi yağmurla sula, bizi ümitlerini yitirmiş kimselerden eyleme.(Amin)
Allah’ım, kullarda, illerde ve diğer yaratıklarda öyle bir güçlük, öyle bir darlık var ki senden başkasına arz edemeyiz. Ey yüce yaratıcımız, bizim için ekinleri bitir, bizim için memeleri sütle doldur, bizi göğün bereketlerinden sula, bize yer yüzünün bereketlerinden ihsan eyle.(Amin)
Ey cömert, kerem sahibi Allah’ım, biz senden mağfiret dileriz, şüphe yok ki sen çok bağışlayıcısın, gize gökten bol bol yağmurlar yağdır, ey bağışlayıcı merhametli Rabbimiz! (Amin)

Yağmur duası ile ilgili hadis:
1-) Enes bin Malik (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
“Bir kimse Cuma günü minberin karşısındaki kapıdan içeriye girdi. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ayakta hutbe okuyordu. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in karşısında dikilip:
−Ya Rasulallah! Davarlar helak oldu ve yollar kesildi. Allah’a dua et de imdadımıza yetişsin dedi.
Enes (Radiyallahu Anh) dedi ki:
−Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) elini kaldırdı ve:
‘Allahumme Eskına, Allahumme Eskına, Allahumme Eskına’ dedi.
Enes (Radiyallahu Anh) devamla şöyle dedi:
−Allah’a yemin ederim ki, o sırada biz, gökyüzünde ne kalın ne de ince buluttan bir şey görmüyorduk. Bizimle Seli Dağı arasında o zaman hiçbir ev hiçbir konak da yoktu.
Enes (Radiyallahu Anh) dedi ki:
−Derken Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in arkasından kalkan şeklinde bir bulut belirdi. Semanın ortasına ulaşınca yayıldı. Sonra yağmur yağmaya başladı.
Enes (Radiyallahu Anh) dedi ki:
−Allah’a yeminle söylüyorum, biz altı gün güneşin yüzünü göremedik. Sonra öbür Cuma günü Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) yine ayakta hutbe okurken, aynı kapıdan bir kimse girdi, Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in karşısında dikilip:
−Ya Rasulallah! Mallar helak oldu, yollar da kesildi. Allah’a dua et de bu yağmuru durdursun dedi.
Enes (Radiyallahu Anh) dedi ki:
−Bunun üzerine Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ellerini kaldırdı ve:
‘Ey Allah’ım! Etrafımıza, üzerimize değil. Ey Allah’ım! Tepelere, dağlara, kelelere, bayırlara, derelere ve ağaçlıklara yağdır’ buyurdu.
Enes (Radiyallahu Anh) dedi ki:
−Bunun üzerine yağmur kesildi. Namazdan çıktığımızda güneş altında yürüyorduk…” (Buhari 967, Müslim 897/8, Malik 1/191, Ebu Davud 1174, Nesei 1514, İbnu’l-Carud 256, İbni Hibban 992, Beyhaki 3/353, 355, Ahmed 3/104, 187, Albânî İrva 416)
2-) Cabir bin Abdullah (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:
“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in yanına kuraklık ve kıtlıktan sebebiyle ağlayan kadınlar geldi.
Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
‘Allahumme Eskına Gaysen Mugîsen Merîen Merîan Nâfian Gayre Dârrin Acilen Gayre Âcilin’ dedi.”
Cabir bin Abdullah (Radiyallahu Anhuma):
−Bunun üzerine sema üzerlerine tabaklanıverdi. Yani: Sema kat kat bulutlarla kaplandı ve yağmur başladı dedi.” (Ebu Davud 1169, Hâkim 1/327, Beyhaki 3/355)
3-) Abdullah bin Zeyd el-Ensarî (Radiyallahu Anh) şöyle haber verdi:
“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) yağmur duası için namazgâha çıktı. Dua yapmak istediğinde kıbleye döndü ve ridasını tahvil etti.” (Müslim 894/3, Buhari 966, Ebu Davud 1161, 1162, Nesei 1504, Tirmizi 556, Darekutni 2/67, İbni Mace 1267, İbni Huzeyme 1406, Begavi 1157, Ahmed 4/39)

 

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir