Yad

Posted by

Yâd:
1-) Akraba ya da tanıdık, bildik olmayan, el, yabancı.
2-) Baba ocağından, ailenin bulunduğu yerden uzak yerler, gurbet.
3-) Anma. Hatırda tutma. Zikretme.

Yad ile ilgili kelimeler:
Yâd-ı Daşt:
1-) Nakşibendiyye yolundaki on temel esastan biri.
2-) Zikrin, Allah-ü tealayı anmanın ve hatırlamanın kalbe yerleşmesi, meleke haline gelmesi.
Yâd-ı Gird:
1-) Hatırlamak
2-) Nakşibendiyye yolundaki on temel esastan biri. Her an Allah-ü tealayı anıp hatırlamaya çalışmak.
Yâd-p hazin: Hüzünlü hatıra.
Yâd-ı şebabet: Gençlik hatırası.
Yâd-ı zişt: Çirkin, kötü anma, birinin aleyhinde.
Yâd edilmek: Anılmak, hatırlanmak.
Yâd etmek: Anmak, hatırlamak.
Yad-bud: Armağan, yadigar.
Yadbüd: Hafıza kuvveti.
Yaddar: Hatırda tutan, unutmayan.
Yaddaşt: Hatırda tutulan şey. Hatıra.
Yade: Hatıra.
Yadigâr: Hatıra. Bir kimseyi veya bir şeyi hatırlatan.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir