Ya Azimel Afvi (c.c.)

Posted by

Yâ Azime’l-Afvi esması anlamı : Affı büyük olan.

Yâ Azîme’l-afv :يَا عَظ۪يمَ الْعَفْوِ 
22
Rızk bolluğu için
Yâ Men azhera’l-cemîl
Yâ Men setera ‘ale’l-kabîh
Yâ Men lâ yüâhizü bi’l-cerîmeh
Yâ Men lâ yehtikü’s-sitr
Yâ ‘Azîme’l-‘afv
Yâ Hasene’t-tecâvüz
Yâ Vâsi’a’l-mağfireh
Yâ Bâsita’l-yedeyni bi’r-rahmeh
Yâ Sahibe külli necvâ
Yâ Müntehâ külli şekva
سُبْحَانَكَ يَا لآَ اِلٰهَ اِلآَّ اَنْتَ اْلاَمَانُ اْلاَمَانُ خَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.

Allah’ım Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum.
Ey güzeli açığa çıkaran,
Ey çirkinin üzerini örten,
Ey suç sebebiyle hemen azarlamayan,
Ey ayıpların üzerindeki perdeyi yırtmayan,
Ey affı büyük olan,
Ey günahkarları cezalandırmaktan vazgeçmesi güzel olan,
Ey mağfireti geniş olan,
Ey rahmeti bol veren,
Ey bütün sessiz yalvarışların sahibi,
Ey bütün şikayetler kendisinde son bulan,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka ilah yok ki bize imdat etsin. Eman ver bize, Eman diliyoruz. Bizi cehennemden kurtar.

Not : Cevşen-i Kebir duası alıntısıdır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir