Vesvese nedeniyle söylene kötü sözden dolayı günahkar olunur mu?

Posted by

Vesvese sebebiyle zihne gelen kötü sözlerden dolayı insan günahkar olur mu? Bunlardan kurtulmak için bir dua var mıdır?

Şeytanın insanı küfre sürükleme yollarından biri de onu şüphe ve tereddüde sürükleyebilecek sorulardır. Kalpten geçen bu sorular, şüphesiz şeytanın vesvesesi ile meydana gelmektedir. Bu soruların en tehlikelisini bizzat Allah Resulü (s.a.s.) bize şöyle haber vermiştir: “Şeytan sizden birinize gelerek ‘filan ve filan şeyi kim yarattı?’ der. O kişi ‘Allah yarattı’ deyince peki, ‘Allah’ı kim yarattı?’ der. İş bu dereceye varınca o kimse hemen Allah’a sığınsın ve o düşünceden uzaklaşsın!” (Buhârî, Bed’ü’l-halk,11) Bazı rivayetlerde ” Allah’a iman ettim, desin!” (Müslim, Îmân, 212) ilavesi de vardır. Kuruntulu kişilerin, takıntıları imanlarına zarar vermez. Hz. Peygamber, “AllahTeala, içlerinden geçen fena şeylerle amel etmedikçe veya onu konuşmadıkça, o şey yüzünden ümmetimi hesaba çekmeyecektir.” (Buhârî, Talâk, 11) buyurmuştur.

Not: Alıntıdır (Diyanet takvimi 25.08.2021)

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir