Vacip:

Posted by

Vacip: Vacip, Farz kadar kesin olmamakla birlikte kuvvetli bir delil ile yapılması emredilen şeylerdir.

Vacip kaça ayrılır: Dini kaynaklarda bu ayrım net bir şekilde yapılmasa da
a- Vakte bağlı olan vacip
b- vakte bağlı olmayan vacip
c- Muayyen vacip
d- muayyer vacip
e- Miktar bakımından vacip
f- yükümlü bakımından vacip
g- Ayni vacip
h- kifai vacip
Mezheplere göre vacip ayrımı, derecesi değişmektedir.
a- Örneğin Şâfiî mezhebine göre namazda Fatiha suresinin okunması farz anlamında vaciptir. Onlar “O halde Kuran’dan kolayınıza geleni okuyun” ayetini o şekilde tefsir ederler.
b- Hanefiler ise bu ayeti genel anlamlı kabul ederler ve dolayısıyla Fatiha veya Kur’an’dan başka bir bölüm bu kapsama girer.
Bazı İslam hukukçuları göre farz ile vacibin aynı anlama gelmekte ve ikisi de aynı hükümlere tabi olduğunu söylemektedirler. Hanefilere göre ise, farz ve vacip birbirinden farklı anlamları taşımaktadır.
“Allah’a şirk koşmadan ihlasla ibadet edene, Cennet vacip olur. Allah’a şirk koşarak mülaki olana da, Cehennem vacip olur.” (Hakim)

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir