Üzüntü ve sıkıntıya karşı okunacak dua

Posted by

Üzüntü ve sıkıntıya karşı okunacak dua
“Lâ ilâhe illallâhu’l-azîmu’l-halîm. Lâ ilâhe illallâhu rabbu’l-arşi’l-azîm. Lâilâhe illallâhu rabbu’s-semâvâti ve rabbu’l-ardı rabbu’l-arşi’l-kerîm.”
Anlamı :
Azim ve Halim olan Allah’tan başka ilah yoktur. Büyük Arşın Rabbi olan Allah’tan başka ilah yoktur. Göklerin Rabbi’nden, yerin Rabbi’nden ve kıymetli Arşın sahibi olan Allah’tan başka ilah yoktur.
(Buhârî, Deavât: 123)

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir