Üzüntü ve kederden kurtulmak veya korunmak için okunacak dua

Posted by

Üzüntü ve kederden kurtulmak için okunacak dua

“Allahümme ene abdüke ibnü abdike, ibnü emetike, fî kabdatike. nasıyeti biyedike. Madın fiyye hukmüke. Adlün fiyye kadaüke. Eselüke bikülli ismin hüve leke, semmeyte bihî nefseke evenzeltehû fî kitabike ev allemtehû ehaden min halkıke eviste’serte bihî fî ilmil ğaybi indeke en tec’alel Kur’ane nûra sadrî ve rabîa kalbî ve cilae huznî ve zehabe hemmi.”
Anlamı :
“Allah’ım! Senin kudretin altında, ben Senin kulunum, erkek kulunun ve dişi kulunun da oğluyum. Boynum Senin kudret elindedir. Hükmün bana geçerlidir. Hakkımda ki hükmün adalettir. Kendini adlandırdığın özüne has bütün isimlerle yahut kitabında indirdiklerinle yahut yaratıklarından birine öğrettiğin isimlerle yahut katında seçtiğin gayb ilmindeki isimlerle Senden istiyorum ki, Kuran’ı göğsümün nuru, kalbimin neşesi, kaderimin izalesi, üzüntümün gidişi yapsın.”

إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاء
Şüphesiz Rabbim duaları işitendir (İbrahim suresi 39. ayet)

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir