Üstlenilen bir işin tahakkuku için okunacak dua

Posted by

Üstlenilen bir işin tahakkuku için okunacak dua

“Allâhümme yâ sâmiel esvâti, yâ mücîbed-daavâti, yâ âimessirri vel hafiyyâti, bi hakkı sûretil Fâtihate vel-Bakarati vel-Enâmi ve bi hakkı Kâf Hâ Yâ Ayın Sâd ve bi hakkı sûretil Fâtihati, ikdi hâcetî fî hâzihis-sâati, birahmetike yâ Erhamerrâhimin.”
Anlamı :
“Ey sesleri işiten, duaları kabul eden, gizli ve aşikareyi bilen Allah’ım. Fatiha, Bakara, En’am ve Kaf, Ha, Ya, Sad hakkı için ve Fatiha suresinin hakkı için, hacetimi şu saatte kabul eyle, rahmetinle dileğimi yerine getir, ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah’ım.”

إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاء
Şüphesiz Rabbim duaları işitendir (İbrahim suresi 39. ayet)

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir