Uşşakiyye

Posted by

Uşşâkiyye: Uşşâkî kelimesinin tamlamalarda ortaya çıkan aynı mânâdaki müennes şekli:
1-) Evliyanın büyüklerinden Hasan Hüsameddin Uşâkî’nin tasavvuftaki yolu.
2-) Yiğitbaşı Ahmed Şemseddin’in tesis ettiği Halvetiyye’nin orta kolu Ahmediyye tarikatının dört ana şubesinden biridir (diğerleri Sinâniyye, Ramazâniyye, Mısriyye).

Uşşaki ile ilgili kelimeler:
Uşşaki:
1-) Halveti tarikatının Uşşakiye koluna mensup olan kimse.
2-) Halveti tarikatının Uşşakiye koluna âit, Uşşâkîlikle ilgili
Uşşâkîlik:
1-) Halveti tarikatının, XVI. yüzyıl başlarında Uşak’ta yaşayan Hasan Hüsâmeddin Buhârî tarafından kurulmuş olan bir kolu.
2-) Bu kola mensup olma durumu.
Uşşak: Aşıklar.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir