Uluhiyyet

Posted by

Ulûhiyyet: İlahlık’ta yani ibadet kabul edilen tüm davranışlarda Allah’ı birlemek anlamına gelir.
1-) İlah olma, ilahlık, tanrılık.
2-) tasavvufta: Allah’ın zat (ahadiyet) mertebesinden sonra bütün ilahi sıfat ve isimleriyle zuhur ettiği ilk tecelli mertebesi.

Uluhiyyet ile ilgili kelime:
Ulûhiyet tevhidi: Allah’a, Onun belirlediği ibadet şekilleri ile ibadet etmektir.
Uluhiyet-i mutlaka: Kayıt altında olmayan, mutlak uluhiyet. Ancak bir tek İlahın mabut oluşu.
Uluhiyet-i sâriye ve hayat-ı sâriye: Vahdet-ül vücud ehlince kullanılan tasavvufi tabirler olup; İlahi sıfatların ve hayatiyetin eşyaya sirayet etmesi, yani tecelli etmesi manasında olan bu tabirlerden, ehil olmayanlar.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir