Ukubat

Posted by

Ukûbât:
1-) İslam’ın getirdiği emir ve yasaklara veya İslam’ın verdiği yetki sınırları içinde yöneticilerin belirlediği kurallara uymayanlara uygulanacak müeyyide ve yaptırımlar.
2-) İslam hukukunun cezalardan bahseden bölümü:
a-) Zina cezası:
b-) Hırsızlık cezası:
c-) Zina iftirası cezası (Kazf)
d-) Yol kesmenin cezası
e-) İçki içmenin cezası
f-) İrtidat edene verilecek ceza
İslam hukukunda ayet ve hadisle miktar ve kapsamları belirlenen had cezaları yukarıda kısaca açıklananlardan ibarettir. İslam toplumu ideal bir ahlak yapısına kavuştuğu takdirde İslam devletinin yalnız bu cezalarla yetinmesi mümkün ve caizdir. Bunların yanında;
a-) kısas cezası gibi kul hakkı sayılan cezalarla.
b-) diyet.
c-) erş ve hükûmetü’l-adl gibi malî cezalar da vardır.

Ukubat ile ilgili ayetler:
(Ceza ile ilgili bölüme bakınız)

Ukubet (ceza) ile ilgili hadisler:
1-) İbnu Abbâs (radıyallâhu anhümâ) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdu ki: “Kimin Lüt kavminin sapık işini yaptığını görürseniz, faili de mef’ülü de öldürün.” [Tirmizî, Hudud 24, (1456); Ebü Dâvud, Hudud 29, (4462, 4463).]
2-) Hz. Aişe (radıyallâhu anhâ) anlatıyor: “Maruz kaldığım iftiradan beni temize çıkaran vahiy indiği zaman, Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) minbere çıkıp, durumu hatırlattı ve ilgili ayeti (Nur 11-23) tilavet buyurdu. Minberden inince iki erkek ve bir kadına kazf haddi vurulmasını emretti. Ve derhal icra edildi. Burada hadd icra edilen şahıslar Hassân İbnu Sâbit, Mistah İbnu Üsâse ve Hamnâ Bintu Cahş (radıyallâhu anhüm) idi.” [Ebü Dâvud, Hudud 35, (4474, 4475).]
3-) Hz. Aişe (radıyallâhu anhâ) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) zamanında, hırsızın eli, bir deri kalkanın değerinden daha düşük bir eşya için kesilmezdi. Kalkan, türs veya hacefe diye iki çeşitti, ikisinin de belli bir değeri vardı.” [Buhârî, Hudud 13; Müslim, Hudud 5, (1684); Muvatta, Hudud 24, (2, 832); Tirmizî, Hudud 16, (1445); Ebü Dâvud, Hudud 11, (4383); Nesâî, Sârik 9, (8, 77-81).]

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir