Teşehhüd den sonra Peygamber’e (s.a.v.) salat ve selam getirmek

Posted by

Teşehhüd den sonra Peygamber’e (s.a.v.) salat ve selam getirmek

1-) “Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Kema salleyte ala İbrahime ve ala ali İbrahim inneke hamidün mecîd. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Kema barekte ala İbrahime ve ala ali İbrahim inneke hamidün mecîd.”
Anlamı :
“Allah’ım! Muhammed’eve Muhammed’in ümmetine rahmet eyle; şerefini yücelt! İbrahim’e ve İbrahim’in ümmetine rahmet ettiğin gibi. Şüphesiz övülmeye layık yalnız sensin, şan ve şeref sahibi de sensin. Allah’ım Muhammed’e ve Muhammed’in ümmetine hayır ve bereket ver! İbrahim’e ve İbrahim’in ümmetine verdiğin gibi. Şüphesiz övülmeye layık yalnız sensin. Şan ve şeref sahibi de sensin.”

2-) “Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ezvacihi ve zurriyetihi kema salleyte ala İbrahime ve barik ala Muhammedin ve ezvacihi ve zurriyetihi kema barekte ala İbrahime inneke hamidun mecid.”
Anlamı :
“Ey Allah’ım! Hz. Muhammed’e zevcelerine ve soyuna rahmet et. Hz. İbrahim’e rahmet ettiğin gibi Hz. Muhammed’e, zevcelerine ve soyundan gelenlere bereket ver. Hz. İbrahim’e bereket verdiğin gibi. Gerçek ki, Sen öğülmüşsün şan ve şeref sahibisin.”

3-) “Allahümme salli ala Muhammedin abdike ve resûlike’n-nebiyyi’l-ümmiyyi ve ala ali Muhammedin ve ezvacihi ve zürriyetihi ve kema sal-leyte ala İbrahime ve ala ali İbrahim ve barik ala Muhammedin ennebiyyi’l-ümmiyyi ve ala ali Muhammedin ve ezvacihi ve zürriyetihi kema barekte ala İbrahime ve ala ali İbrahime fi’l-aîemîne inneke hamidün mecid.”
Anlamı :
“Allah’ım! Ümmi olan kulun ve Peygamberin, Resulün Muhammed’e rahmet et. Hz. İbrahim’e ve aile efradına rahmet ettiğin gibi, Muhammed’in de temiz aile fertlerine, zevcelerine ve zürriyetine rahmet et. Ümmi Peygamberin Muhammed’e, Muhammed’in temiz aile fertlerine, zevcelerine, zürriyetine, bütün alemlere İbrahim’e ve İbrahim’in aile efradına bereket verdiğin gibi bereket ver. Muhakkak ki Sen, hamd edilmeye layıksın, şeref ve kerem sahibisin.”

إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاء
Şüphesiz Rabbim duaları işitendir (İbrahim suresi 39. ayet)

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir