Tavafın vacipleri nelerdir?

Posted by

Tavafın vacipleri nelerdir?:
Tavaf yapacak kişinin kesinlikle yerine getirmesi gereken hükümleri, yani tavafın vaciplerini aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz :

1-) Tavaf öncesi abdest almak. Tavaf sırasında abdesti bozulan kişi; tavafı bırakıp abdest alabilir ve kaldığı yerden tavafa devam edebilir.
2-) Tavaf esnasında avret yerlerinin örtülü olması
3-) Teyamün
Teyamün ; Hacer’i Esved sınırından, Kabe’nin sağından, kişinin sol omzunun Kabe’ye dönük olacak şekilde tavafa başlanması anlamına gelir.
4-) Tavafın ilk şavtına Hacer’i Esved sınırını geçmeden başlamış olmak
5-) Tavafı yürüyerek yapmak
6-) Tavafı Hatim’in içinden değil de dış kısmından yapmak
7-) Tavafın 7 şavtını da tamamlamak
😎 Her tavaftan sonra 2 rekat tavaf namazı kılmak

Tavaf’ın sünnetleri nelerdir?:
Tavafın toplam 7 adet sünneti bulunur. Tavafın sünnetlerini aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz :
1-)
Tavaf esnasında ihram kıyafetlerinde ve bedende herhangi bir pislik bulunmaması( yani tamamen temiz olmak)
2-) Tavafa başlarken; Rüknülyemani tarafından Hacerül Esved hizasına gelmek.
3-) Her şavtın sonunda ve tavafa başlarken; Hacerül Esved’i istilam etmek.
4-) Sonrasında sa’y yapılacak tavaflarda (hac ve umre tavaflarında) tavafların ilk 3 şavtında olacak şekilde remel yapmak.
5-) Remel esnasında ıztıba yapmak.
Not : Remel ve ıztıbanın sadece erkekler tarafından yapılması gerekir.
6-) Tavafın tüm şavtlarını hiçbir şekilde ara vermeksizin peş peşe yapmak
7-) Tavafı mümkün olduğunca Kabe’ye yakın yapmak
Not : Kadınların ise erkeklerin içine karışmayacak kadar uzak bir mesafeden tavaf yapmaları önerilir.

Tavafın çeşitleri nelerdir?:
Tavaf kendi içerisinde uygulanış şekline ve amacına göre 5’e ayrılır.
1-) Kudüm tavafı :

Sünnet hükmünde olan bu tavaf; taşralılar tarafından gerçekleştirilen, Mekke-i Mükerrem’i ziyaret eden ilk Müslümanlar tarafından yapılan tavaf olma özelliği taşır.
2-) Umre tavafı :
Mutemir adayı tarafından gerçekleştirilmesi gereken bu tavaf çeşidi; umrenin rüknu olarak kabul edilir.
3-) Nafile tavaf :
Mekke-i Mükerrem’de bulunan taşralılar ve yerli halkın diledikleri her an yapabilecekleri tavaf çeşididir.
4-) Ziyaret tavafı :
Hac ibadetinin farzları arasında yer alan ziyaret tavafı; Arafat’tan Mina’ya gidildiğinde, burada şeytan taşlanıp kurban kesildikten sonra yapılması gereken tavaf çeşididir.
5-) Veda tavafı :
Hac ibadetini tamamlayan, artık hacı sıfatına kavuşan Müslümanların Mina’dan Mekke’ye geçtiklerinde, evlerine doğru yolculuğa çıkmadan önce yaptıkları tavaftır. Tavaf-ı Sader isimli bu tavaf çeşidi; aynı zamanda vaciptir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir