Talep

Posted by

Taleb (talep): İsteme. İstenme. Dileme. İstek.

Taleb (talep) ile ilgili hadisler:
1-) İlim Çin’de de olsa, talep ediniz. (Hadîs-i şerîf-İbn-i Mâce)
2-) Her Müslüman kadın ve erkeğe ilim talep etmek (ilmihalini öğrenmek) farzdır. (Hadîs-i şerîf-İbn-i Mâce)
3-) Abdullâh İbn Ömer radîyallâhu anhumâ’dan rivayet edildiğine göre, Rasûlullâh sallallâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: “Her kim, Allah’tan başka bir şey için ilim talep ederse veya o ilimle Allah’dan başka bir maksat edinirse cehennemdeki yerine hazırlansın.” [Tirmizî (2655); İbn Mâce (258)…]
4-) Enes bin Mâlik radîyallâhu anh’dan rivayet edildiğine göre, Rasûlullâh sallallâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: “İlim taleb etmek her Müslüman üzerine farzdır.” [İbn Mâce (224); Taberânî (el-Evsat: 9)…]

Taleb (talep) ile ilgili kelimeler:
Talep etmek: İstemek, dileme.
Taleben: Talep ederek, isteyerek.
Taleben li-merzâtillâh: Allah’ın rızasını almak için.
Talepkâr:
1-) İstekli, arzulu.
2-) İsteyici.
Talepnâme: İstek kağıdı.
Taleb-i rü’yet: Görmeyi istemek. Hz. Musa’nın (a.s.) Cenab-ı Hakk’ı görmek istemesi.
Talebdâr: Alacaklı.
Mutaebat: İstenilen şeyler. İstekler.
Mutalebe:
1-) Hakkını isteme, talepte bulunma.
2-) Dava, iddia.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir