Talaka sebep olan lafızlar

Posted by

Talaka sebep olan lafızlar

Talak, nikahı ortadan kaldırmak için kullanılan lafızlardan birini söyleyerek dini nikah bağını kaldırmaktır.

İslam hukukunda talak için şahide ihtiyaç olmadığı gibi kullanılan lafızlar manayı ifadede sarih (1) olduğu müddetçe niyete dahi ihtiyaç olmaz.
Talak (2) hakkında ve onu ifadede açık olan lafızların niyet ve alamete ihtiyaç olmaksızın, manası doğrudan tahakkuk eder ve talak vaki olur. Binaenaleyh zevcesine hitaben bu tabirlerden birini söyleyen kimsenin ağzından bu sözler hata ile bile çıkmış olsa, manasını bilsin veya bilmesin zevcesi boş olmuş olur.
Kinaye olan lafızlar ise talaka niyet edilerek veya tartışma ve öfke esnasında söylendiği zaman talak vaki olur. (Bu lafızlar için için fıkıh kitaplarına müracaat edilmelidir.)
Akıllı, buluğa ermiş ve uyanık bulunan her insanın talakı tahakkuk eder. Dolayısıyla şu kimselerin talakları da doğrudan vaki olur.
a-) Aklı gitmediği müddetçe hasta kimsenin talakı.
b-) Açık olan talak lafzını hata ile bile olsa söyleyen kimsenin talakı.
c-) İstihzaen (3) söyleyen kimsenin talakı. Yani sözünün ne hakiki manasını ve ne de mecazi manasını kast etmeksizin şaka yapmak isteyen bir kocanın talakı vaki olur.
d-) Sefihin (4) talakı.
e-) Dilsizin işaretiyle yaptığı talak.
f-) Gerek meşru bir surette vuku bulsun gerek bulmasın, ister caydırıcı olsun ister olmasın, mutlak olarak ikrah ile talaka zorlanılan kişinin talakı.
g-) Kullanılması dinimizce haram olan bir şeyi bile bile yiyerek veya içerek sarhoş olan kimsenin sarhoş iken yaptığı talak. (Mubah (5) bir şeyi mesela bal şerbeti veya ilaç içmekle veya ikrah edilerek meşru olmayan bir şeyi içmekle meydana gelen sarhoşluk sebebiyle yapılan talak vaki olmaz.)
Kalbinde Allah korkusu bulunan her müminin, bu hususta aklını başına alarak düşünmesi ve ağzından çıkacak sözlere dikkat ederek bir daha geri alınması mümkün olmayan sözleri söylemekten çekinmesi gerektir.
Alıntıdır : Fazilet takvimi 28 Eylül 2018

Bilinmeyen kelimeler:
(1-) Sarih : Açık
(2) Talak : Boşanma
(3) İstihza : Gizli ya da ince alay İstihzaen : Alay etmek
(4) Sefih : Zevk ve eğlenceye düşkün, uçarı
(5) Mubah :
a-)
Dince yapılmasında sakınca olmayan, yapılması günah veya sevap olmayan.
b-) Bir amaç uğruna yapılmasında sakınca görülmeyen

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir