751

Uğursuzluk

Uğursuzluk: Kimi olaylarda görülen ve insana kötülük getirdiğine inanılan belirti ya da kimi nesnelerde var olduğuna inanılan kötü güç. Uğursuzluk