1110

Mağfiret

Mağfiret: Allah Tealanın, kullarının günahlarını affetmesi, ilahi merhamet, gufrân, yarlığama anlamlarına gelmektedir. Mağfiret ile ilgili ayetler: 1-) Bakara suresi 175.