1109

Kuvve

Kuvve: 1-) Düşünce, tasarı, niyet. 2-) Bir devletin silahlı kuvvetlerinin durumu veya gücü. 3-) Salahiyyet. İktidar. Kuvve (kuvvet-güç) ile ilgili