492

Adli

Adlî: 1-) Adalet örgütüyle ve adalet işleriyle ilgili. 2-) Hukuku ve adaleti ilgilendiren konular üzerinde çalışan hekimlik kolu. Adlî: Adâlete

482

Islah

Islâh: 1-) Daha iyi duruma getirme, düzeltme, iyileştirme, terbiye etmek 2-) Bir hayvan ya da bitki türünden daha iyi verim