359

İman tazeleme duası

İman tazeleme duası: Arapça 1-) Okunuşu: “Allahümme innî ürîdü en üceddide’l-îmâne ve’n-nikâha tecdîden bi-kavli lâ ilâhe illâllah, Muhammed’ür-Resûlullâh.” Anlamı: “Ey