51

Salatüselam nedir?

Salatüselam nedir? Hz. Peygamber’e (s.a.s.) nasıl ve hangi lafızlarla salatüselam getirilir? Salat ve selam kelimelerinden oluşan “salatüselam” terkibi, Hz. Peygamber