8

Hizbul Kifaye

Hizbul kifaye Bismillahirrahmanirrahıym. Hüvellahüllezi la ilahe illa hüve alimül gaybi veş şehadeti hüver rahmanür rahıym. Hüvellah ü la ilahe illa

9004

Yardım için okunacak dua

Yardım için okunacak dua “Allâhümme Rabbes-semâvâtis-seb’ı ve Rabbel-‘arşil-‘azîm. Rabbenâ ve rabbe külli şey’in, münzilet-tevrâti vel İncili vel Furkâni, fâlikal-habbi ven-nevâ.

dua (1)

Fakirlik duası

Fakirlikten ve muhtaçlıktan kurtulmak için okunacak dua Okunuşu : “Allâhümme fâlikal- ısbâhı ve câ ılelleyli sekenen veş-şemse vel-kamera husbânen ıkdı