680

Cevr

Cevr: 1-) Haksızlık, eza, cefa, eziyet, gadir, zulüm; sitem. 2-) Tasavvuf: Tarikat adamının ruhen ilerlemesine mani olan şey. Cevr (zulüm) ile